Innovation Expo laat Nederland zien als groene creatieve stad

De Innovation Expo op 14 april, georganiseerd door drie ministeries laat Nederland zien als een grote groene en creatieve stad. Nederland als living lab dat door Green Deals milieu en groei verbindt. De expo richt zich op de impact van technologie in de maatschappij. Op politiek niveau laat Nederland een stevig beeld achter. Ruim 4.000 bezoekers zullen de expo ervaren. Diverse handelsdelegatie krijgen een indruk van Nederland. Het is nog maar de vraag of deze indruk volledig is.

De Innovation Expo is het grootste innovatie-event van Nederland en vindt plaats op 14 april 2016. De Expo staat in het teken van de Sustainable Urban Delta: een groene, creatieve megastad die vooroploopt in het ontwikkelen van innovaties als fotonica, zelfrijdende auto's en biobased productie. Daarmee laat Nederland zich zien als een living lab innovatie met impact.

Rutte interviewt innovators

De expo toont 200 exposanten en organiseert 25 bijeenkomsten met top sprekers over innovatie en de global challenges. Minister-president Rutte zal een zevental veelbelovende disruptive innovators interviewen. Minister Kamp opent het Biobased Huis en zal Green Deals en City Deals ondertekenen. Minister Schultz van Haegen en Staatssecretaris Dijksma bezoeken in de middag de expo, samen met circa 50 EU-ministers en leden van de Europese Commissie. De transportministers arriveren met zelfrijdende auto*s, de milieuministers per solarboot. Verder vindt er de prijsuitreiking van de Challenge Stad van de Toekomst plaats.

Bezoekers en handel

Er komen 4000 bezoekers, waaronder buitenlandse handelsdelegaties, Nederlandse ondernemers, wetenschappers, studenten en beleidsmakers.De Expo wordt tot stand gebracht door bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Vanuit het bedrijfsleven zijn de topsectoren, MKB en start-ups betrokken.

Het initiatief voor dit tweejaarlijkse evenement (eerder: Innovatie-estafette) ligt bij de ministeries van IenM, EZ en BZK.

Topsectoren maar zonder leisure of toerisme

De dag sluit aan bij de nieuwe branding van de Nederlandse Topsectoren, de Nationale Omgevingsvisie en Agenda Stad: Nederland werkt aan oplossingen voor deglobal challengesen wil zijn kennis delen.

Ontwikkeling technologie

Voorbeelden van getoonde technologie*n: Integrated Photonics, de nieuwe micro-electronica, TU Eindhoven; Solarroad, energie uit het wegdek; Car as a powerplant, Green Village; WUR, bioasfalt; Smart Mobility, Rijkswaterstaat; Crowdmanagement, TU Delft; Glowing Trees, planten als straatverlichting;Biobased House en Ecodorp Boekel, volledig circulair en CO2 neutraal bouwen. Woonconnect, het bestaande woningbestand vergrijzing- en climateproof maken; Groasis, telen in droge gebieden; Zeewaar, de eerste zeewierboerderij; Protifarm, nutri*nten uit insecten; BerkiCold, biobased blusmiddel.

EYE

De locatie van het evenement in en rondom het EYE in Amsterdam-Noord is gekozen omdat hier de overgang van oude naar nieuwe economie zichtbaar en voelbaar is.