Algemene vergadering BinckBank besluit conform agendering

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van BinckBank N.V. van 25 april 2016 heeft de algemene vergadering besloten conform agendering. Dit betekent dat onder meer de volgende besluiten zijn genomen:

o De jaarrekening over het boekjaar 2015 is vastgesteld;

o Over het boekjaar 2015 is, naast het reeds uitgekeerde interim dividend van EUR 0,14, het slotdividend vastgesteld op EUR 0,25 per gewoon aandeel in contanten (onder aftrek van 15% dividendbelasting), betaalbaar gesteld op 2 mei 2016;

o Voor het bestuur is een gewijzigd beloningsbeleid vastgesteld met inwerkingtreding per 1 januari 2016.

o De statuten van de vennootschap zullen worden gewijzigd met name ter implementatie van gewijzigde wet- en regelgeving;

o De heer E.J.M. Kooistra (CFRO) is, na afloop van de algemene vergadering, door de raad van commissarissen herbenoemd tot lid van het bestuur tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering in 2020.

De bestuurders van BinckBank N.V. hebben zich individueel gecommitteerd om gedurende hun bestuursperiode, telkens na publicatie van de kwartaalcijfers, aandelen Binck te verwerven voor bedragen van EUR 25.000,= (CEO), EUR 20.000,= (CFRO) en EUR 15.000,= (COO).

Klik hier voor het volledige bericht

Apr 25, 2016

HUG#2006612

BinckBank N.V.

BinckBank N.V.Postbus 3925, 1001 AS Amsterdam, The Netherlands

* T. +31 (20) 522-0330

* F. +31 (20) 522-0320