Nyrstar: Kennisgeving van aandeelhouders

Nyrstar NV kondigde vandaag aan dat het op 22 april 2016 een kennisgeving van aandeelhouders heeft ontvangen van Dimensional Fund Advisors LP, overeenkomstig de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de

verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

Norges Bank heeft kennis gegeven dat haar deelneming in Nyrstar onder de laagste drempel van 3% is gedaald op 15 april 2016 als gevolg van een overdracht van aandelen.

Verdere gegevens betreffende kennisgevingen van aandeelhouders zijn beschikbaar op de Nyrstar website: http://www.nyrstar.com/investors/du/shareholderinformation/Pages/shareholderstructure.aspx.

- einde -

Over Nyrstar

Nyrstar is een geintegreerd mijnbouw- en metaalbedrijf met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt en groeiende posities voor andere basis- en edele metalen. Dat zijn essentiele grondstoffen die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar

heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent, China en Australie en stelt zowat 5.500 mensen tewerk. Nyrstar werd opgericht in Belgie en heeft zijn hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar staat op de Euronext Brussels genoteerd als NYR. Meer informatie vindt u

op de website van Nyrstar, www.nyrstar.com

Voor verdere informatie:

Anthony Simms Group Manager Investor Relations T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 E: anthony.simms@nyrstar.com

Greg Morsbach Group Manager Corporate Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 E: greg.morsbach@nyrstar.com

Apr 25, 2016

HUG#2006416

Nyrstar

NyrstarTessinerplatz 7, 8002 Zurich, Switzerland

* T. +41 44 745 8100

* F. +41 44 745 8110