Protestants zijn: de basis - Protestantse Kerk Nederland


23 april 2016

Protestants zijn, is voor Henk en Jantje van der Vlugt uit Ermelo de basis.

Pagina-inhoud

*Ieder mens krijgt bij zijn de geboorte een bepaalde bagage mee. Als het goed is ook een begeleiding, opvoeding, met de ouders zondags mee naar de kerk of niet. De basis wordt dus al zeer jong gelegd.

Bij ons beiden was de basis protestant. Dit geloof is in de loop der jaren alleen maar versterkt, het geloof werd gevoed door het verenigingsleven, catechisatie en later door het afleggen van de openbare belijdenis van het geloof.

Nu wij wat ouder zijn en veel hebben meegemaakt, ik mijn vrouw na een lange periode van ziek zijn heb moeten afstaan aan onze Here God.

Als weduwnaar, tevens als uitvaartverzorger, mocht ik dit prachtige uitvaartwerk blijven uitvoeren. Tijdens een dienst moest ik naar een familie, waarvan de man plotseling, aan een hartstilstand was overleden. Ik had de weduwe nog nooit gezien, maar wij mochten elkaar later ontmoeten en
verliefd worden.

Nu al weer 12,5 jaar geleden, zijn wij in het huwelijk getreden. Wij weten, dat door de zegen van onze Schepper dit huwelijk tot stand is gekomen. Wij voelen ons dan ook dagelijks gedragen en kunnen ons geloof niet missen.

Dank, Dank, Dank, Here God.

Henk en Jantje van der Vlugt

Henk en Jantje van der Vlugt zijn beiden lid van de Immanuelkerk in Ermelo. Op zondag 24 april 2016 vertellen zij om 19:00 aan Zin, Zout & Zegen (EO Radio 5) wat hen naar de kerk brengt en wat zij meenemen naar huis en de nieuwe week in.