Werkplein en Randstad werken samen om 550 uitkeringsgerechtigden in ..


25 april 2016

Het Werkplein Hart van West-Brabant en Randstad Nederland gaan een publiekprivate samenwerking aan onder de naam Werkgeversservicepunt Hart van West-Brabant. Zij bundelen hun krachten om uitkeringsgerechtigden in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Roosendaal en Zundert
sneller aan een betaalde baan te helpen.

Doorbouwen op eerder succes
De samenwerking tussen Randstad en gemeenten bemiddelt uitkeringsgerechtigden al jaren succesvol naar werk. In de gemeente Roosendaal konden in 2014 en 2015 op die manier jaarlijks 240 uitkeringsgerechtigden uitstromen naar een betaalde baan. De samenwerking wordt nu uitgebreid voor alle zes
de Werkpleingemeenten, met in totaal ruim 225.000 inwoners. De samenwerking moet er in een jaar toe leiden dat 550 uitkeringsgerechtigden weer aan de slag gaan in een vaste, parttime of tijdelijke baan. Dit kunnen Randstadbanen zijn, maar ook banen van werkgevers in de regio en banen via
andere uitzendorganisaties. "Met onze aanpak blijft een groot aantal geplaatste kandidaten uiteindelijk aan het werk. 77 procent van hen vindt werk voor 6 maanden of langer. Voor veel mensen maken we dus het verschil: zij zijn weer aan de slag, hebben weer een inkomen en perspectief voor de
toekomst," aldus Inge Dijkstra, directeur Randstad HR Solutions.

Samen verantwoordelijk voor daling bijstandsvolume en lagere uitkeringslasten
Het Werkplein en Randstad hebben in elkaar goede partners gevonden. Zij hebben een gezamenlijk doel, namelijk om zoveel mogelijk mensen aan een betaalde baan te krijgen. Randstad draagt bij aan de doelstelling van het Werkplein om te komen tot meer uitstroom, door gebruik te maken van het
bereik van haar database met vacatures en haar ervaring bij het begeleiden van mensen naar werk. Uitstroom betekent voor de gemeenschap ook een besparing op de uitkeringslasten, maar het mooiste is dat mensen weer aan het werk gaan en daarmee in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. "Het
grote voordeel van deze samenwerking is, dat er op een gestructureerde manier constante aandacht is voor het aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden. Wij voelen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid en staan samen aan het stuur", zegt Thomas Zwiers, voorzitter van het Algemeen
Bestuur Werkplein Hart van West-Brabant.

Werkgeversdienstverlening
Een gedegen werkgeversdienstverlening is essentieel om werkgevers en werkzoekenden te kunnen koppelen. Het Werkgeversservicepunt West-Brabant denkt vanuit de behoefte van werkgevers en zoekt voor hen geschikte kandidaten. Het gaat zoals gezegd altijd om een betaalde baan, of dit nu een vaste,
een parttime of een tijdelijke baan is.

Noot voor de redactie,