Openbare vergadering


Openbare vergadering

25 april 2016 Op 4 mei 2016 is in het waterschapshuis, Drie Decembersingel 46 te Venlo een vergadering van de gezamenlijke commissies van advies aan het dagelijks bestuur. De vergadering is openbaar en begint om 10.00 uur.
bestuurshamer-webversie.jpg

Agenda:1. Opening.
2. Spreekrecht publiek.
3. Programmaplan versnelling HWBP dijkversterking WPM.
4. Rondvraag.
5. Sluiting.