Kamer buitenspel bij pensioenen?


maandag, 25 april 2016

Kamer buitenspel bij pensioenen? Mede door de KBO dringt het eindelijk tot de Tweede Kamer door dat er iets moet gebeuren met de pensioenen. En dat koopkrachtherstel voor 65-plussers hard nodig is. Meerdere Kamerfracties dienden voorstellen (moties) om de situatie rond pensioenen te
verbeteren. Het is alleen zeer de vraag of het kabinet de goede plannen gaat steunen...

Diverse Kamerleden dienden moties in om de koopkracht van ouderen te verbeteren, bij een debat over pensioenen. De KBO roept op tot steun aan deze moties; stemming is op 26 april. De moties waarvoor de KBO steun vraagt komen van 50PLUS, fractie-Klein, de PVV en de SP.

Wat beogen de moties? 50Plus vraagt om pensioenkortingen te voorkomen of te compenseren en om indexatie mogelijk te maken. Norbert Klein wil maatregelen om het koopkrachtverlies van gepensioneerden tegen te gaan. De PVV wil de vaste rekenrente opnieuw invoeren om te voorkomen dat
pensioenfondsen onnodig moeten korten. En de SP wil dat het kabinet voor de zomer een voorstel doet om korten van pensioenen te voorkomen en (gedeeltelijke) indexatie weer mogelijk te maken. Allemaal voorstellen die in lijn liggen met wat de KBO wil.

Stemming volgt op dinsdagmiddag 26 april. Neemt het kabinet de plannen over? De KBO houdt het voor u scherp in de gaten.

* Hier staan de moties (klik)

Tweeten