Uitnodiging persconferentie over de aangifte in de personenbelasting..


Door Francis Adyns, Florence Angelici
Gepubliceerd op 25/04/2016

In aanwezigheid van de minister van Financien, Johan Van Overtveldt houdt de FOD Financien een persconferentie over de aangifte in de personenbelasting voor 2016.

Wanneer? Dinsdag 26 april om 10 uur
Waar? North Galaxy-gebouw, Koning Albert II-laan 33 te 1030 Brussel

De nieuwigheden in de aangifte maar ook praktische informatie zoals de datum waarop Tax-on-web start, nieuwe functionaliteiten in Tax-on-web en de indieningsdata voor de aangiften zullen meegegeven worden.


Er zal eveneens toelichting gegeven worden bij de stand van zaken en de toekomstperspectieven m.b.t. `voorstellen van vereenvoudigde aangifte'.

Naar goede gewoonte zal de uitgebreide bijstand die de FOD Financien biedt aan de burger om zijn/haar aangifte in te vullen, toegelicht worden.#TOW2016

Termen:

* Financien
* Financien

Bron
RSS

Logo of 'FOD Financien' FOD Financien
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
Belgie
+32 2 572 57 57
http://financien.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financien
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financien
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden