Missionair Oogpunt: Gods water over Gods akker - Protestantse Kerk N..


25 april 2016

Betty Langeler, onze nieuwe Oogpunt-auteur, schrijft over haar ervaring.

Pagina-inhoud
*

Gods water over Gods akker laten lopen. Dat heeft in de volksmond een haast negatieve bijklank gekregen: niets doen, de dingen op hun beloop laten.

Maar soms blijkt de betekenis anders...

`Liefde' was wat hem zo in het christelijk geloof had aangetrokken toen hij het in de islam van Iran niet meer uithield. Maar toen we oudtestamentische bijbelverhalen gingen lezen werd het lastig. Wie is die God die links en rechts straffen rond lijkt te strooien? Is dat een God van liefde? We
worstelden ons samen door de verhalen heen. Maar ook al spraken we over die lastige elementen, ik merkte dat mijn woorden nooit echt zijn diepste worsteling tot rust konden brengen.

Totdat we de profeten lazen. Plotseling zag hij Gods hart vol liefde in Hosea 11. God zegt hier: Toch zal ik jullie niet loslaten. Ik zal jullie nooit in de steek laten. Want mijn liefde voor jullie is groot. Mijn hart is vol medelijden.

Het was alsof God hem door deze poetische woorden diep in zijn hart had laten kijken. En daar zag hij toch die grote liefde.

Het gaf mij een ervaring hoe goed het is om Gods water over Gods akker te laten lopen. Hoe anders?

Betty Langeler

Pionier Gouda

'Missionair Oogpunt' is een korte column, geschreven door verschillende auteurs met een missionair specialisme

> Meer Missionair Nieuws