Duits-Nederlandse impuls voor zwaartekrachtsgolvenonderzoek


Meer informatie
Contactperso(o)n(en): Gabby Zegers
Weblocatie: http://www.fom.nl/live/nieuws/archief_persberichten/persberichten2016/artikel.pag?objectnumber=333231
printerversie
25 april 2016, 2016/14

Duits-Nederlandse impuls voor zwaartekrachtsgolvenonderzoek

Nikhef en Albert-Einstein-Institut tekenen samenwerkingsovereenkomst Vandaag hebben Nikhef en het Duitse Albert-Einstein-Institut in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte een verklaring ondertekend om de wetenschappelijke en technologische samenwerking op het gebied van
zwaartekrachtsgolvenonderzoek verder te versterken. Plan is ook om een gezamenlijke visie op een nieuwe (derde generatie) detector voor zwaartekrachtsgolven te ontwikkelen. De ondertekening vond plaats tijdens de Hannover Messe 2016, de grootste technologiebeurs ter wereld.
Op 11 februari dit jaar maakten wetenschappers bekend dat zij voor het eerst direct zwaartekrachtsgolven hadden gedetecteerd.

Een van de meest veelbelovende toekomstige projecten is de 'Einstein Telescoop' (ET), een detector die veel nauwkeuriger kan meten dan de huidige instrumenten. Het doel van de nu getekende samenwerkingsovereenkomst tussen Nikhef en het Duitse Albert-Einstein-Institut (AEI) is om te komen tot
een gezamenlijke visie op het zwaartekrachtsgolvenonderzoek en op de ontwikkeling van nieuwe detectoren. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking zal zijn om gezamenlijk onderzoek te doen naar een mogelijke locatie voor een toekomstige detector in Europa. Dit zal onder andere in de vorm
van haalbaarheidsstudies gebeuren, waarbij het Duits-Nederlandse grensgebied in Zuid-Limburg en Nordrhein-Westfalen een te onderzoeken locatie is.

Nikhef-directeur Stan Bentvelsen is enthousiast: "Nikhef en AEI zijn beide zeer actieve spelers op het gebied van zwaartekrachtsgolvenonderzoek, met brede expertise in zowel instrumentatie als analyse en interpretatie van meetgegevens. Het bundelen van de Duits-Nederlandse krachten zal de
gezamenlijke positie in dit onderzoeksgebied duidelijk versterken."

Programmaleider Jo van den Brand is blij met de internationale steun: "De wereldwijde gemeenschap van wetenschappers op het gebied van zwaartekrachtsgolvenonderzoek ondersteunt dit initiatief om een gezamenlijke visie op een nieuwe generatie detector te ontwikkelen. Europese collega's zijn
bovendien betrokken via het Astroparticle Physics European Consortium (APPEC). Het is geweldig dat we nu zo snel door kunnen na de eerste detectie."

Nederlandse wetenschappers waren nauw betrokken bij deze baanbrekende ontdekking en hebben cruciale bijdragen geleverd aan de validatie van de meting, de data-analyse van deze zwaartekrachtsgolven, en werkten mee aan de astrofysische interpretatie. Sindsdien is dit onderzoeksgebied in een
stroomversnelling terecht gekomen. Terwijl het zwaartekrachtsgolvenonderzoek onverminderd doorgaat met de huidige infrastructuur, is het dringend noodzakelijk om alvast een visie te creeren voor een nieuwe generatie van detectoren.

Over Nikhef
Het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef) verricht onderzoek op het gebied van deeltjes- en astrodeeltjesfysica. Nikhef is een samenwerkingsverband tussen de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en vijf universiteiten: de Vrije Universiteit Amsterdam, de
Radboud Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen. FOM maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Afdeling Wetenschapscommunicatie Nikhef
Vanessa Mexner, 020 592 5075

Directeur Nikhef
Stan Bentvelsen, 020 592 5001

Programmaleider Nikhef, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam,
Jo van den Brand, 020 592 2015