25 april 2016 Groen inloopspreekuur op donderdag 28 april en 12 mei ..


Op donderdagavond 28 april en op 12 mei tussen 19.00 en 21.00 uur is er voor de indieners van groene plannen tijdens de groene-ideeenstormen een inloopspreekuur in het gemeentehuis om over het ingediende groene idee advies te vragen en te ontvangen.

60 ideeen

Er waren in de afgelopen maanden zes groene ideeenstormen in onze gemeente. Bewoners uit de zes dorpen leverden tijdens deze bijeenkomsten een inspirerende lijst van zo'n zestig 60 ideeen aan.

Selectie

De gemeente selecteerde de ideeen die bijdragen aan de vergroening van Neder-Betuwe, de biodiversiteit, het creeren van inheems (natuurlijk) of eetbaar groen en/of natuurlijk spelen. Ruim twee derde van de groene ideeen krijgt de ruimte om te worden gerealiseerd. Dat betekent dat Neder-Betuwe
zal worden vergroend met gezamenlijke moestuinen, fleuriger ingerichte groenvakken, nieuwe boomaanplant, beeodiversity natuur, een idylle-plek en buurtvriendelijke groenstroken.

Eerst de spreekuren!

Op 28 april en 12 mei zijn de komende spreekuren waar indieners van groene plannen tijdens de groene-ideeenstormen van harte welkom zijn! Tussen 19.00 en 21.00 kunnen de initiatiefnemers terecht op het gemeentehuis om aan adviseurs vragen te stellen over de uitwerking van hun idee. Dat kunnen
zowel vragen zijn over het mobiliseren van buurtbewoners bij het meedenken en meedoen met de plannen als groen-technische vragen over de invulling (planten, heesters, bomen, etc.) van het groen.

Resultaat eerste spreekuur

Het eerste spreekuur was vorige week op donderdag 21 april. Tijdens het eerste inloopspreekuur hebben bewoners diverse vragen gesteld over onder meer geschikte beplanting en de realiseerbaarheid van een eerste ontwerp. Daarnaast is met bewoners gesproken over wat er nodig is om een fruittuin
te realiseren en hoe bewoners uit te straat te betrekken bij de plannen voor de herinrichting van een groenstrook tot een groene ontmoetingsplek.