Sociaal Cultureel Planbureau: veel ouderen verstoken van mantelzorg


maandag, 25 april 2016

Sociaal Cultureel Planbureau: veel ouderen verstoken van mantelzorg Bijna 20% van de ouderen en mensen met een beperking heeft niemand in zijn omgeving die mantelzorg geeft. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van cijfers uit 2014.

Een op de tien Nederlanders van 18 jaar en ouder kan niet terug vallen op iemand uit de sociale omgeving. En steeds meer 75-plussers zeggen dat ze niemand hebben die voor ze kan zorgen. Dat komt voor een belangrijk deel omdat zij vaker geen partner meer hebben. Onder 65-plussers neemt de
partner nog wel een belangrijke plaats in (53%) maar krijgen ook de kinderen een belangrijke rol (37%). Dat de partner een belangrijke rol vervult in de zorg voor elkaar weten we uit eerder onderzoek van Leyden Academy.

Het zijn dan ook met name mantelzorgers die huishoudelijke hulp bieden, terwijl publiek gefinancierde professionals de hulp bij de persoonlijke verzorging en verpleging geven. Vooral mensen met een laag inkomen of ernstige lichamelijke beperkingen, ouderen, en alleenwonenden ontvangen zorg en
ondersteuning (van professionals en/of mantelzorgers).

KBO: maak mantelzorgen aantrekkelijker
Volgens de KBO moeten mantelzorgers meer ondersteund worden. Veel ouderen willen voor elkaar zorgen, maar moeten zich eerst door een woud van regelgeving worstelen. Ook gaan mensen er financieel sterk op achteruit. De zorgkosten nemen gemiddeld met bijna 50% toe als de partner wegvalt1.
Mantelzorgen wordt laagdrempeliger als zorgbehoevende en mantelzorger dicht bij elkaar in de buurt wonen: bij elkaar in huis of bijv. in een mantelzorgwoning. De mantelzorgboete voor 65+'ers werkt echter niet bevorderlijk.

Maar ook gemeenten kunnen mantelzorgers verlichten in hun activiteiten, bijv. door ondersteuning te bieden in het huishoudelijk werk. Dit voorkomt overbelasting van mantelzorgers. Een aantal gemeenten is hier ver mee en dat verdient navolging, aldus de KBO.

1 onderzoek van Herbert Rolden, promovendus bij Leyden Academy on Vitality and Ageing (nov. 2014).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Download hier het rapport van het SCP

Lees ook:

* De Unie KBO blijft pleiten voor afstel mantelzorgboete
* Gemeenten, zorg voor senioren thuis!

* Onderwerpen gerelateerd aan de mantelzorgboete

Tweeten