Lid LelyStadsPanel beloond voor inzet en loyaliteit


Geplaatst: 25-4-2016

Wethouder Janneke Sparreboom heeft een Lelypas ter waarde van EUR 250,- overhandigd aan Lelystedelinge Madeleine Buys. Gemeente Lelystad verloot jaarlijks een prijs van EUR 250,- onder panelleden die in een kalenderjaar aan alle uitnodigen voor deelname aan een panelonderzoek gehoor hebben
gegeven en de vragenlijsten volledig hebben ingevuld.

Wethouder Sparreboom en Madeleine Buys met haar cheque op het Stadhuisplein

Betrokken Lelystedeling

Lelystedelinge Madeleine Buys is sinds 2005 lid van het panel (het jaar dat het panel is opgericht) en is in 1983 in Lelystad komen wonen. Zij gaf aan dat ze hoopt dat de Lelypas door meer ondernemers omarmd wordt en dat winkeliers die de pas al accepteren dit duidelijk op de deur aangeven.

LelyStadsPanel

Het LelyStadsPanel bestaat uit 1.600 leden. Ongeveer vier tot zes keer per jaar worden panelleden naar hun mening gevraagd over onderwerpen die voor inwoners en de stad van belang zijn. Zo werden panelleden in 2015 onder meer ondervraagd over onderwerpen als Raadsmonitor, sport, cultuur, beeld
van Lelystad en leefbaarheid, veiligheid & wonen. Buiten deze onderzoeken zijn de panelleden, die zich daarvoor opgegeven hebben, ook uitgenodigd om mee te denken en praten over de volgende onderwerpen:

* Bijeenkomst de stad is van ons allemaal
* Stadsdebat 2015
* Inspiratie avond duurzame ontwikkeling. Hieruit voorkomend zijn enkele panelleden lid geworden van een klankbordgroep duurzaamheid.
* Introductie cursus gemeentebegroting

Lid worden

Omdat het panel een goede afspiegeling van de Lelystadse samenleving moet zijn, worden het hele jaar door nieuwe leden geworven. Aanmelden voor het LelyStadsPanel kan via www.lelystad.nl/panel. Ook de resultaten van de onderzoeken door Onderzoek en Statistiek van gemeente Lelystad zijn daar te
vinden.