Koninklijke onderscheiding voor Wil Versteijnen en Frans Claassen


25 april 2016
[IMG]

De heer W.G.A. (Wil) Versteijnen uit Tilburg en de heer F.W.H.G. (Frans) Claassen uit Valkenswaard kregen respectievelijk op 23 en 24 april een Koninklijke onderscheiding.

Wil Versteijnen

De heer Versteijnen werd zaterdag 23 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze onderscheiding vanwege zijn vele verdiensten voor de logistieke sector in Midden-Brabant en Nederland. Burgemeester Noordanus reikte de onderscheiding uit ter gelegenheid van het
30-jarig jubileum van de heer Versteijnen als algemeen directeur bij GVT Group Logistics, Gesworenhoekseweg 4 in Tilburg.

Wil Versteijnen (54) is sinds 1986 algemeen directeur van GVT Group of Logistics. Onder zijn leiding groeide dit aanvankelijk kleine transportbedrijf met 15 medewerkers uit tot een logistieke onderneming met 650 werknemers, verdeeld over 7 vestigingen in Nederland. Door de innovatieve
concepten die Wil Versteijnen ontwikkelde op het gebied van synchromodaal goederenvervoer (vervoer over zowel weg, water als spoor) en ketenregie (het volledig ontzorgen van de klant) werd de regio Midden-Brabant aantrekkelijker voor de vestiging van Europese distributiecentra. De heer
Versteijnen maakte zich sterk voor de verbreding van het Wilhelminakanaal, de omlegging van de Zuid-Willemsvaart en de aanleg van de rondweg om Tilburg. Hij leverde een grote bijdrage aan de verbinding van de Rotterdamse haven met het achterland, waardoor het transport over de weg zoveel
mogelijk kon worden beperkt. Wil Versteijnen is medeoprichter van Intermodals B.V., een samenwerkingsverband tussen 4 Brabantse logistieke terminals voor de verbetering van de synchromodale verbindingen. Daarnaast is hij medeoprichter en bestuurslid van Logistiek Midden-Brabant, waarin
overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen samenwerken. Hier worden initiatieven ontwikkeld en uitgewerkt op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, innovaties en infrastructuur. Wil Versteijnen initieert in de regio bovendien activiteiten die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
nieuwe kansen bieden op werken in de logistiek. Hij heeft een cruciale rol gespeeld bij de doorontwikkeling van diverse Tilburgse logistieke bedrijven. Dit zorgde voor behoud en toename van de werkgelegenheid in de regio.

Frans Claassen

De heer Claassen is zondag 24 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor het Sint Jorisgilde Tilburg. Burgemeester Noordanus reikte de onderscheiding uit ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Frans
Claassen als hoofdman van het Sint Jorisgilde in Tilburg bij het Gildehuis van Sint Joris, Oisterwijksebaan 11a in Tilburg.

Frans Claassen (71) begon in 1972 als gildebroeder bij het Sint Jorisgilde. Van 1974 tot 1983 was hij vaandrig. Daarna is hij tot 1991 actief geweest als 2e deken (penningmeester). Sinds 1991 is hij hoofdman. Het Sint Jorisgilde is een echt Tilburgs voetbooggilde. De gildebroeders schieten
traditioneel met een voetboog op een 'boom' van 28 meter hoog, met daarop een metalen plaatje of een houten vogel. Ook wordt er geschoten met de balansboog. Als hoofdman vertegenwoordigt Frans Claassen al 25 jaar lang het gilde bij regionale en provinciale gildeaangelegenheden, zoals de
jaarlijkse hoofdliedendag in Den Bosch en bij de vergaderingen van de 3 Tilburgse gilden. Frans Claassen is sinds 1980 bovendien actief voor de Kring van Schuttersgilden 'Het Kwartier van Oirschot'. Hij zit onder meer in de technische commissie 'Kruisboog' en organiseert vanuit de kring
schietwedstrijden tijdens gildefeesten.