Vergadering welstandscommissie


Op 3 mei 2016 vergadert de onafhankelijke welstandscommissie Aa en Hunze.

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 9.00 uur.

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar toegankelijk.

De definitieve agenda wordt 2 mei 2016 vastgesteld. De agenda is dan vanaf 15.00 uur in te zien op deze pagina.