Raad heeft laatste woord


Raad heeft laatste woord /

25 april 2016 - De gemeenteraad heeft het laatste woord over het bouwplan voor het clubgebouw van Laga. Dat liet wethouder Ferrie Foerster op 21 april laten weten in de voortzetting van de commissie Ruimte en Verkeer.

Raadsvergadering 24-09-15 460

De studentenroeivereniging wil het gebouw aan de Nieuwelaan uitbreiden en moderniseren. De buurtbewoners vrezen onder meer voor meer parkeer- en geluidsoverlast. Ze vinden de nieuwbouw te hoog en ze zijn bang dat de groenstrook wordt aangetast. De raad praat in de vergadering op donderdag 28
april verder over dit onderwerp.

Autoluw-plus

Bij de bespreking van het voorstel om de verordening Autoluw-plus aan te passen lieten de meeste fracties weten dat ze akkoord gaan met de mogelijkheid dat dagontheffingen voor de autoluwe binnenstad straks ook achteraf kunnen worden aangevraagd. Verschillende fracties hadden ook vragen waarom
het college nu niet kiest voor uitbreiding van het autoluw-plusgebied in de binnenstad. Wethouder Harpe zei uitbreiding in de toekomst niet uit te sluiten.

Fietsparkeren

Bij de bespreking van de stand van zaken rond het fietsparkeren bij het station Delft gaven alle fracties te kennen dat ze blij zijn dat de gemeente subsidie krijgt voor de bouw van de derde fietsenstalling. Als die stalling in de toekomst wordt gerealiseerd telt het gebied, na de opening
begin 2017 van de Coendersstalling, in totaal zo'n 10.000 parkeerplekken voor fietsers.Meer weten? Lees dan het volledige verslag op de website van de gemeenteraad.