2e call ERA-Net Plus Smart Grids geopend


25 april 2016

NWO Exacte Wetenschappen en het TKI Urban Energy (voorheen TKI Switch2SmartGrids) financieren samen de deelname van Nederland aan de 2e call for proposals van het ERA-Net Plus Smart Grids. In deze call kunnen onderzoekers van kennisinstellingen (universiteiten, TO2-instellingen en HBO's) samen
met kennisinstellingen uit minstens een ander deelnemend land/regio projecten indienen op het gebied van Smart Grids.

Tijdlijn

18 april 2016: Call open

18 april - 3 juni 2016: adviesfase (verplicht nationaal advies voor indiening aanvraag)

15 juni 2016: deadline aanvragen

1 februari - 1 april 2017: verwachte start projecten

Doelgroep

Universiteiten, kennisinstellingen, HBO's, en TO2-instellingen (zoals TNO en ECN) kunnen financiering aanvragen en ontvangen. Bedrijven worden uitgenodigd te participeren in projecten, maar kunnen geen financiering ontvangen. In de call zijn aanknopingspunten voor projecten in de disciplines
wiskunde, informatica, elektrotechniek en disciplines in de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Internationale voorwaarden

Voorstellen moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Ten eerste bestaat elk consortium uit vertegenwoordigers uit minstens twee aan het ERA-Net deelnemende landen/regio's. Ten tweede dient elk voorstel een duidelijke samenwerking met en verbetering op een bestaand demonstratieproject of pilot
(zoals een nieuwbouwwijk waar een nieuw energiebalanceringsmechanisme wordt getest) centraal te stellen. Om deze demonstratieprojecten te valideren en op te schalen zal zowel toegepast als fundamenteel onderzoek nodig zijn. Ten derde moet het zich op minstens twee van de drie innovatielagen
(technologie, markt, stakeholder/adoption) richten.

Nederlandse voorwaarden

Het Nederlandse deel van consortia dient minstens een Nederlandse universiteit of erkend onderzoeksinstituut (zoals het CWI) te bevatten. Andere voorwaarden worden op 18 april vastgesteld, maar zullen vermoedelijk als volgt zijn:

* maximaal projectbudget kEUR900 per project
* indiening op specifieke onderwerpen gelieerd aan programmalijnen 4 (Flexibele energie infrastructuur) en 5 (Energieregelsystemen en -diensten) van de Kennis- en Innovatieagenda van TKI Urban Energy
* onderzoek vindt plaats op Technology Readiness Level 1-6 (van "basic principles" t/m "technology demonstrated in relevant environment")
* financiering van projecten kan voor maximaal 38 maanden worden aangevraagd; additionele maanden (bijvoorbeeld indien men een 4-jarige aio wil aanvragen) dienen te worden gefinancierd en gegarandeerd door de aanvragende instellingen

U wordt verzocht de volledige Nederlandse voorwaarden goed te lezen. Deze bevinden zich in Annex A van de call.

Vormen van consortia

Het ERA-Net heeft een website opgezet om het vinden van buitenlandse partners te ondersteunen. Hier zullen verschillende events worden gepubliceerd waar mogelijke partners aanwezig zullen zijn.
Merk op dat elk deelnemend land of regio eigen voorwaarden kan stellen aan deelname. De mogelijke onderwerpen, te financieren instituten/bedrijven, projectomvang kunnen dus verschillen van de Nederlandse.

Verplicht advies

Partijen die voornemens zijn een voorstel in te dienen worden verzocht al in een vroeg stadium contact op te nemen met het nationale contactpunt van het ERA-Net, dr. Mark van Assem (era-net-plus-sg@nwo.nl).

Indieners die voor 3 juni geen contact hebben opgenomen kunnen mogelijk worden uitgesloten van deelname. In bijzondere gevallen is uitstel mogelijk.

Meer informatie

2e call for proposals

ERA-Net Plus Smart Grids

TKI Switch2SmartGrids

Bron: NWO