Vragenlijst bibliotheekvoorzieningen De Zilk


In het najaar van 2015 is besloten om te kijken naar een andere bibliotheekvoorziening in De Zilk. Om deze voorziening zo goed mogelijk in te richten wil de gemeente graag de mening weten van (toekomstige) gebruikers uit De Zilk en de Ruigenhoek. Daarom is een vragenlijst gemaakt. Deze
vragenlijst vindt u hieronder. Wij willen inwoners van De Zilk en de Ruigenhoek vragen deze lijst in te vullen. Deelname aan dit onderzoek kan tot maandag 9 mei 2016. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

>> Onderzoek bibliotheekvoorzieningen De Zilk