Bestrijding eikenprocessierups


Bestrijding eikenprocessierups

Rond Koningsdag (27 april) start de Gemeente Roermond weer met de bestrijding van de eikenprocessierups in de openbare gebieden. Door de weersomstandigheden en de ontwikkeling van de rupsen, kunnen vooraf de exacte dagen en locaties van het bestrijden niet vermeld worden. In ieder geval wordt
rond 27 april in het buitengebied begonnen. Bedoeling is dat de werkzaamheden binnen drie weken zijn afgerond.

Waarom wordt de eikenprocessierups bestreden?

De gemeente bestrijdt deze rupsen omdat de brandharen van deze rupsen gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en dieren. Denk hierbij aan jeuk en ontstekingen. Ook kortademigheid en kriebelhoest kunnen voorkomen. Sommige mensen krijgen zelfs koorts of worden misselijk. De brandharen
worden door de wind meegevoerd. Zo kunnen ook mensen die niet in de buurt van een nest zijn er last van hebben.

Hoe bestrijdt de gemeente de rups?

Sinds een paar jaar bestrijdt de gemeente deze rupsen op een milieuvriendelijke wijze met een biologisch middel. Het middel wordt in een heel vroeg stadium toegepast. De rupsen zitten dan nog boven in de bomen en dragen dan nog geen brandharen. Het middel wordt met een spuitkanon in de bomen
geblazen. Voor mensen en dieren is dit middel onschadelijk. Ook de natuurlijke vijanden van de rups zoals sluipwespen- en vliegen, bijen en mijten, zijn niet gevoelig voor het middel. Een nadeel van het middel is dat, naast de processierupsen, ook andere rupsen gevoelig zijn voor het
bestrijdingsmiddel. De inzet van het spuitkanon kan enige geluidshinder veroorzaken.

Wat kunt u zelf doen?

Probeer in ieder geval direct contact met de rupsen en de nesten te vermijden. Attendeer ook kinderen op het gevaar. Raadzaam is om uit de buurt te blijven van eikenbomen met processierupsen en nesten. Als u toch in contact bent gekomen met de rupsen en u krijgt klachten, spoel dan direct de
huid of de ogen met veel water. Ga vooral niet krabben of wrijven, want dan verspreiden de brandharen zich verder over het lichaam. Jeuk kan bestreden worden met een anti-jeuk middel, bijvoorbeeld met mentholhoudend poeder. Bij ernstige klachten neemt u contact op met de huisarts. In de meeste
gevallen verdwijnen de verschijnselen echter vanzelf.

Nog vragen?

Uitgebreide informatie over de eikenprocessierups vindt u op de site van de GGD Limburg-Noord:

* ggdlimburgnoord.nl/Diensten/Milieu/Eikenprocessierups