Akkoord over nieuw pachtstelsel


Akkoord over nieuw pachtstelsel

25 apr 2016, 10:19

Er is een akkoord bereikt over een nieuw pachtstelsel na jarenlange onderhandelingen tussen enerzijds verpachters zoals de Federatie Particuliere Grondeigenaren (FPG) en anderzijds belangorganisaties van pachters zoals Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). Pacht is het middel om gronden voor
kortere of langere tijd in gebruik te geven. Natuurmonumenten heeft ongeveer een kwart van haar terreinen verpacht aan boeren, die met oog voor natuur en landschap landbouwactiviteiten bedrijven.

De staatssecretaris van Economische Zaken riep in 2014 op het verouderde pachtsysteem te evalueren. De regelgeving werd door alle partijen als knellend ervaren. Een gedeeld belang is het duurzame gebruik van de bodem. Indien de voorstellen wet worden, kan Natuurmonumenten eenvoudiger
langjarige duurzame pachtovereenkomsten afsluiten met agrariers. Dit komt het grondgebruik ten goede.

Betrokken partijen zijn LTO, Federatie Particulier Grondbezit, vermogensbeheerder ASR, de 12Landschappen en Natuurmonumenten, die donderdag 21 april tot een akkoord zijn gekomen. Lees de brief aan de staatssecretaris.