Bussemaker lanceert NWO-programma WISE voor vrouwelijke wetenschappers


Meer informatie
Contactperso(o)n(en): Gabby Zegers
Weblocatie: http://www.fom.nl/live/nieuws/archief_persberichten/persberichten2016/artikel.pag?objectnumber=333297
printerversie
25 april 2016, 2016/15

Bussemaker lanceert NWO-programma WISE voor vrouwelijke wetenschappers

Tegen het decor van de grootste industriele beurs ter wereld, de Hannover Messe, lanceerde minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de eerste beursdag het NWO-programma Women In Science Excel (WISE). Met dit tenure track programma biedt de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vrouwelijke wetenschappers de kans door te stromen naar een toppositie aan een van de onderzoeksinstituten van NWO.
Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de top van de wetenschap: in 2015 bedroeg het aandeel vrouwen in de top van de wetenschap slechts 17 procent. Tijdens haar speech benadrukte de minister dan ook het belang van diversiteit in de wetenschap en initiatieven als WISE: " Een divers
opgebouwd team is een voorwaarde voor innovatief, creatief en baanbrekend onderzoek. Ik roep u allen op om het belang van diversiteit en dit WISE-programma de komende tijd in de spotlights te zetten." WISE gaat in juni 2016 van start en voorziet de komende vijf jaar in twintig posities bij de
NWO-onderzoeksinstituten en ARCNL, het Advanced Research Center for Nanolithography.

Het initiatief voor het WISE-programma vond zijn oorsprong bij FOM Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (onderdeel van NWO), waarna het idee is uitgerold voor alle instituten van NWO en ARCNL. Prof. dr. Franciska de Jong, vicevoorzitter van NWO: "NWO streeft ernaar alle talent in
de wetenschap kansen te bieden. Ondanks de veelheid aan initiatieven voor het verbeteren van de man/vrouwbalans, zoals deelname aan het charter Talent naar de Top en de speciale programma's voor vrouwelijke onderzoekers Aspasia en FOm/v, zijn de gestelde doelen nog niet behaald. Met het
WISE-programma geeft NWO een impuls aan het aantrekken en de doorstroom van vrouwelijke onderzoekers bij onze onderzoeksinstituten."

Met aandacht voor begeleiding en de juiste faciliteiten biedt het programma talentvolle internationale en nationale onderzoekers een mooi loopbaantraject naar een vaste positie. De tenure-track-posities zijn bedoeld voor jonge vrouwelijke onderzoekers, die zich minimaal drie jaar na hun
promotie bevinden in hun carriere. Zij dienen een onderzoeksvoorstel in en geven aan bij welk NWO-instituut ze willen werken. De succesvolle kandidaten krijgen een tenure-track-positie van vijf jaar aangeboden bij het instituut van keuze. Na afloop van een succesvolle tenure track krijgt de
onderzoeker een vaste aanstelling aan het instituut.

www.nwo.nl/wise