Stadsgesprek over uitbreiding voetgangersgebied binnenstad


25-04-2016

Waar en hoe kunnen we het voetgangersgebied in de binnenstad uitbreiden? Dat is de centrale vraag tijdens het Stadsgesprek Voetganger op woensdag 18 mei. De gemeente wil hierover met een zo breed mogelijke groep Utrechtse deelnemers in gesprek. Binnenstadbewoners, bezoekers van de binnenstad,
ondernemers en belangenorganisaties zijn van harte uitgenodigd om mee te praten over dit vraagstuk.

Een goed voetgangersklimaat draagt bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte en de beleving van de binnenstad. Onderzoek naar uitbreiding van het voetgangersgebied is een van de acties uit het actieplan voetganger dat vorig jaar is vastgesteld. Het past binnen de mobiliteitsvisie van de
gemeente om meer ruimte te geven aan fiets en voetganger. Vooral in de binnenstad wil Utrecht meer ruimte en aandacht voor de voetganger. De uitkomsten van het Stadsgesprek Voetganger gebruikt de gemeente voor het maken van een concreet voorstel voor de uitbreiding van het voetgangersgebied
in de binnenstad en de verbetering van de positie van de voetganger.

Locatie en programma
Deelnemers starten het stadsgesprek op 18 mei om 17.30 uur op een van de tien locaties in de binnenstad die in aanmerking komen voor uitbreiding van het voetgangersgebied of versterking van de positie van de voetganger. Het gesprek op de locatie duurt een half uur. Gezamenlijk gaan de
deelnemers daarna richting het stadhuis. Na een soepje en broodje krijgen de deelnemers de gelegenheid om in twee rondes met elkaar in gesprek te gaan. Hierna is een gezamenlijke afsluiting.

Aanmelden
Aanmelden voor het stadsgesprek voetganger kan tot en met 11 mei via de website www.utrecht.nl/voetganger. Er is in totaal plek voor 100 deelnemers.