Proces-verbaal wegens slechte verzorging ezels en schapen


Proces-verbaal wegens slechte verzorging ezels en schapen

Laatste update:
25-04-2016 | 13:00

Halderberge - Afgelopen zaterdag, omstreeks 11.00 uur, zijn agenten van de dierenpolitie, samen met een dierenarts, een controle gaan uitoefenen in een weiland in de gemeente Halderberge.

Er was een melding via 144 binnen gekomen over ezels die in dat weiland zouden staan. Aan de ezels zou de nodige verzorging worden onthouden. De melder maakte zich ernstige zorgen over het welzijn van de dieren. En terecht, bleek later.

Verwaarloosd

Toen de agenten en de dierenarts ter plaatse kwamen troffen zij zes ezels en twee schapen aan die inderdaad zichtbaar verwaarloosd waren. De ezels liepen op hoeven die al zeer lange tijd niet gekapt waren. Hierdoor groeiden de hoeven van de dieren omhoog en waren deze ingescheurd. Ook de
schapen waren niet goed verzorgd en liepen in een veel te dikke vacht die al langere tijd niet geschoren was. In het weiland waar de beesten liepen lag puin en glas en ook was de drinkwatervoorziening niet op orde. De afrastering rondom het weiland was op veel plekken omgevallen en het is zeer
waarschijnlijk dat de dieren zich aan uitstekende delen van gaas en/of ijzerdraad kunnen verwonden. Door de agenten is contact opgenomen met de eigenaar van de dieren.Ezels gemeente Halderberge

Boete en bestuursrechtelijke procedure

Deze man kan binnenkort een schikkingsvoorstel van justitie verwachten. Het is nog niet bekend wat de boete zal zijn, de officier van justitie gaat daar over beslissen. Wat wel bekend is, is dat de Dierenbescherming een bestuursrechtelijke procedure gaat starten. Dit doen zij met de bedoeling
de eigenaar van de schapen en ezels te verplichten aan de verwaarloosde dieren de nodige zorg te verlenen. Als hij zich niet aan die afspraak houdt, dan volgen nieuwe sancties.