Afsluiting Markt i.v.m. Geranium- en groenmarkt zaterdag 7 mei 2016


maandag, 25 april 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Categorie: Nieuws
Door: Team Communicatie

In verband met de organisatie van de Geranium- en groenmarkt in de binnenstad van Wijk bij Duurstede wordt op zaterdag 7 mei de Markt afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voetgangers.

Vanaf 6.00 uur geldt er op de Markt een parkeerverbod. De wegsleepregeling is dan ook van kracht. Uiteraard dienen bovengenoemde wegen ook vanaf 6.00 uur geheel vrij te zijn van auto's en/of containers. Het doel van het parkeerverbod en de afsluiting is om het risico op verkeershinder zoveel
mogelijk weg te nemen. In combinatie met hierboven genoemde afsluitingen wordt het eenrichtingsverkeer op de Achterstraat en Volderstraat opgeheven zodat alle parkeerplaatsen voor vergunninghouders te allen tijde bereikbaar blijven. De organisatie "VVV Wijk bij Duurstede" ziet erop toe dat het
overige verkeer minimale hinder van dit evenement zal ondervinden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------