Utrecht teleurgesteld over uitspraak rechter inzake snelheidsverhogi..


25-04-2016

De rechter heeft het beroep van de gemeente Utrecht tegen het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur op de A12 (tussen De Meern en Reeuwijk) ongegrond verklaard. De gemeente vindt de uitspraak teleurstellend. Het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur
leidt tot meer geluidshinder, hogere concentraties fijn stof en stikstofdioxide en dus ongezondere lucht voor de bewoners van onze stad. Het college overweegt om in hoger beroep te gaan. De gezondheid en kwaliteit van leven van een grote groep Utrechters moet zwaarder moet wegen dan de geringe
tijdswinst die het verhogen van de maximumsnelheid oplevert voor automobilisten.

Het college heeft beroep aangetekend tegen het besluit tot het verhogen van de maximumsnelheid, omdat het leidt tot meer geluidshinder en hogere concentraties fijn stof en stikstofdioxide en dus ongezondere lucht voor de bewoners van onze stad. Het college is van mening dat de gezondheid en
kwaliteit van leven van een grote groep Utrechters zwaarder moet wegen dan de geringe tijdswinst die het verhogen van de maximumsnelheid oplevert voor automobilisten.

Toenemende zorg over gezondheidsschade snelheidsverhogingen
De rechtbank heeft getoetst of wordt voldaan aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit en geluid en is in de uitspraak niet ingegaan op de vraagtekens die deskundigen van TNO en RIVM onlangs hebben geplaatst bij de luchtonderzoeken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Er is steeds
meer zorg over de gezondheidsschade ten gevolge van de schadelijke uitlaatgassen van voertuigen. De uitstoot van voertuigen neemt, aldus TNO, met meer dan 15% toe bij een snelheidsverhoging van 120 naar 130 km per uur en leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit over een groot deel
van Nederland.

Snelheidsverhoging doet deel van kostbare luchtkwaliteitsmaatregelen teniet
De afgelopen jaren heeft de gemeente in afstemming met de rijksoverheid een aantal maatregelen in de stad genomen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren zoals het doseren van het verkeer, invoering van de milieuzone, verschoning van bussen en het stimuleren van elektrisch rijden. Door
het verhogen van de maximumsnelheid op de snelwegen rond de stad doet het rijk een deel van de effecten van deze kostbare maatregelen teniet en levert daarnaast een negatieve bijdrage aan de ambitie van een gezonde en aantrekkelijke stad. Kijk voor meer informatie op utrecht.nl/luchtkwaliteit