Bouwrijp- en groenwerkzaamheden voor tuinflat Leemwierde


25 april 2016

Bouwrijp- en groenwerkzaamheden voor tuinflat Leemwierde

[IMG]

Er is onlangs gestart met het bouwrijp maken voor de bouw van de tuinflat in de Leemwierde en de nieuwe ontsluiting tussen de Leemwierde en De Laren. Ter hoogte van Leemwierde nr. 75 t/m 78 en nr. 208 t/m 211 start woningcorporatie de Alliantie naar verwachting komend najaar met de bouw van
appartementencomplex `Tuinhuis', met in totaal 27 appartementen verdeeld over 4 verdiepingen (zie impressie).
Voor het bouwrijp maken van deze locatie en de nieuwe ontsluiting tussen de Leemwierde en De Laren wordt er grond verzet en worden riolering, kabels, leidingen en een bouwstraat aangelegd. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting tot de zomervakantie duren.
Tezamen met de bouwrijpwerkzaamheden worden ook groenwerkzaamheden uitgevoerd. Ter plaatse van het nieuwe gebouw moeten een paar bomen worden verwijderd. De bestaande fruit- en laanbomen in de huidige groenstrook langs de gracht worden zoveel mogelijk herplant in het huidige stramien van de
bestaande laanbomen. Ook wordt in de groenstrook langs de gracht weer een nieuw beukenhaagdoolhof geplant. De speeltoestellen in de groenstrook blijven staan. In het plantseizoen 2017 wordt er een aantal nieuwe bomen in de groenstrook en een haag rondom het nieuwe tuinflat terrein bijgeplant.