Gezocht: energieke inwoners


Laatste update: 25 april 2016.

Richt samen een energiecooeperatie op!

Antje van Ginneken uit Bruchem nodigt u uit om samen met haar de eerste energiecooeperatie in de gemeente Zaltbommel op te richten. Antje: "Met een energiecooeperatie maken we het mensen gemakkelijk om samen te besparen op energie en geld".

Door het oprichten van een energiecooeperatie kunt u op lokaal niveau een wezenlijke bijdrage leveren aan de energietransitie die gaande is. Als de energiecooeperatie er is, kunt u bijvoorbeeld samen lokaal zonne-energie opwekken, bijvoorbeeld als u zelf geen geschikt dak hiervoor heeft.

Helpt u mee?

Woont u in de gemeente Zaltbommel en bent u geinteresseerd om samen met Antje van Ginneken vorm te geven aan de oprichting van een energiecooeperatie? Neem dan contact met haar op! Dat kan via het e-mailadres mrsantje@gmail.com of telefonisch via 06 301 58 432. Van Ginneken: "Thema's als
klimaat en duurzaamheid staan nu echt op de agenda. Er is geen ontkomen meer aan. Maar eerst zijn mensen nodig die de energiecooeperatie daadwerkelijk handen en voeten geven.'

Besparen op energie en geld

Antje van Ginneken, ook lid van het Bruchemse dorpsplatform, zet zich in voor een energiecooeperatie in Zaltbommel. Ze raakte zo'n 15 jaar geleden besmet met het duurzaamheidsvirus. Van Ginneken: "Samen kun je met een goede afstemming en enthousiasme veel bereiken. Bovendien is er gerichte
ondersteuning beschikbaar van mensen die kennis van zaken hebben. Zodat het voor toekomstige leden van de energiecooeperatie straks makkelijk wordt om aan te sluiten en er eigenlijk geen drempels meer zijn om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Wie wil er nou niet besparen op
energie en geld?"