Voortgang overleg over sociaal plan Menzis


Voortgang overleg over sociaal plan Menzis

Geplaatst op 25 april 2016
[IMG]
De Unie heeft weer overleg gehad met Menzis over een nieuw sociaal plan. We proberen een nieuwe start te maken, nadat het eerdere overleg is vastgelopen op de hoogte van de ontslagvergoeding.

De Unie heeft een voorstel ingediend over de verbetering van de arbeidsmarktwaarde van de medewerkers. In het huidige sociaal plan wordt hiermee gestart op het moment dat je boventallig wordt. De Unie stelt voor om de inspanningen veel eerder te beginnen. Dit sluit aan bij het project Werken
aan leuk werk, waar je nu op kunt intekenen. Voorbeelden van een modern sociaal plan zie je bij verschillende banken en verzekeraars.

Menzis heeft een nieuw voorstel gedaan voor het berekenen van de ontslagvergoeding. Menzis gaat er nog steeds van uit dat de wetgever de transitievergoeding voorschrijft, wat dus niet juist is. De wettelijke transitievergoeding is een minimumregeling. De werkgever en de vakbonden mogen een
hogere ontslagvergoeding afspreken. In de wet is ook een minimumloon gedefinieerd. Toch krijgt bijna iedereen bij Menzis een hoger salaris dan het minimumloon.

Er is een tweede reden waarom De Unie boven de transitievergoeding wil uitkomen. Er zijn in Nederland inmiddels een aantal reorganisaties doorgevoerd zonder sociaal plan omdat vakorganisaties en werkgever er samen niet uitkwamen. In deze situatie hebben werknemers de keuze tussen de
transitievergoeding accepteren of procederen. In tot 75% van de juridische procedures weigerden de rechters het ontslag goed te keuren omdat de werkgever zich onvoldoende had ingespannen om intern een andere baan aan te bieden. Na een afgewezen ontslag is er ruimte voor onderhandelingen tussen
werkgever en werknemer.
We moeten dus niet te snel de transitievergoeding als maatgevend accepteren.

Vervolg van het overleg

Op 26 mei 2016 ga ik verder met het overleg. De Unie presenteert dan een financieel tegenvoorstel. Wil je meedenken over het tegenvoorstel, vragen hebben over de onderhandelingen of je mening willen geven neem dan hier contact met Inge de Vries op of bel haar op 06- 52 522 091.

Informatie

Sectoren: Overheid Zorg en Welzijn