Eerste gesprekken in voorbereiding op integraal beeldkwaliteitsplan


Afgelopen vrijdagmiddag 22 april 2016 gingen gemeentebestuur, een vertegenwoordiging van de dorpsraden, de stichting Beemstergroen, de stichting Nekkerzoom en een aantal gebiedsbeheerders naar buiten om samen te praten over het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in de verschillende
dorpskernen van onze gemeente.

Kwaliteits- en efficiencyslag

Deze rondgang was een eerste opmaat voor de discussie in de gemeenteraad over de beeldkwaliteit van de openbare ruimte in onze gemeente.

* Hoe beoordelen we die nu?
* Is het goed?
* Kan het beter en efficienter? En zo ja, hoe dan?
* Welke keuzes moeten we hierin maken?

Bij terugkomst van de rondrit door Beemster werden alle aanwezigen verdeeld in verschillende werkgroepjes en spraken in constructieve sfeer over hoe ze de dingen zagen.

Alle suggesties worden uitgewerkt in een voorstel dat moet leiden tot de vaststelling van een integraal beeldkwaliteitsplan. Dit geeft de gemeente inhoud voor alle daarna op te stellen integrale beheerplannen voor alle gebieden binnen heel Beemster. Beheerplannen kun je immers alleen maken als
je weet aan welke kwaliteitseisen je moet voldoen en binnen welke kaders je kunt werken.

Tegen de zomer volgt nog een tweede sessie, waarbij de gemeente de eerste uitwerkingen van het voorstel met alle betrokken partijen wil bespreken.