Smart Benutten, hack naar oplossingen voor bereikbaarheid


Smart Benutten, hack naar oplossingen voor bereikbaarheid

21 april 2016
Hoe kan big data bijdragen aan het vergroten van de bereikbaarheid en gastvrijheid van Zwolle? Hoe kunnen we big data gebruiken voor innovatieve informatietoepassingen en -diensten? Om hier achter te komen gaan tijdens een Innovation Hack diverse data specialisten/data scientists op zaterdag
21 en zondag 22 mei 24 uur lang aan de slag om te kijken of big data een antwoord kan vinden op deze vragen.

De Hackathon, met de naam Smart Benutten Urban Traffic Data Hack, is een initiatief van Smart Zwolle (van gemeente Zwolle) in samenwerking met Beter Benutten Zwolle Kampen en DataScience Amsterdam/Zwolle. Diverse partners werken mee aan het evenement door onder andere data beschikbaar te
stellen. Dit zijn onder meer gemeente Zwolle, provincie Overijssel, het CBS, Rijkswaterstaat.

Resultaten

De Innovation Hack kan diverse resultaten opleveren: een app, een voorspellend model, een concept, een plan van aanpak. We denken in ieder geval tot nieuwe, inspirerende en hopelijk onverwachte inzichten te komen.

Programma

De Innovation Hack vindt plaats bij HanZ, Hanzeplein 11-27 in Zwolle. Het programma is als volgt:

Zaterdag 21 mei

09:00 uur opening en welkom door wethouder Filip van As

09:20 uur toelichting op het thema door de gemeente Zwolle

10:20 uur Urban Pitches, verduidelijking van de problematiek en vraagstellingen

11.00 uur Koffiebreak

11:15 uur toelichting op de beschikbare data en kennisuitwisseling inhoudelijk deskundigen en dataspecialisten

12:30-14:30 uur Start-up Innovation Hack

v.a. 14:30 uur Hack

Zondag 22 mei

14:00 uur presentaties van de opbrengst en aansluitend prijsuitreiking, Hack wrap up door wethouder Jan Brink en borrel.

Deelnemen

Mensen die willen deelnemen aan de Innovation Hack kunnen zich aaanmelden via de website zwolleinnoveertsb.eu/