Oproep nominaties sprekers parallelsessies CHAINS 2016


25 april 2016

Het is nu mogelijk voor alle groepsleiders (UD, UHD en professor) om een aio- of postdoconderzoeker te nomineren voor een parallelsessie op CHAINS 2016. Alle binnengekomen nominaties zullen beoordeeld worden door de ingestelde studiegroepcommissies. Nominaties kunnen ingediend worden tot
vrijdag 20 mei 2016.

CHAINS 2016 is de wetenschappelijke chemieconferentie van Nederland. CHAINS bestaat uit een plenaire dag (7 december), gericht op chemici van alle subdisciplines, en twee studiegroepdagen (6 en 8 december). Het CHAINS-programma wordt samengesteld door de Programmacommissie. Het
wetenschappelijk programma van de studiegroepdagen, inclusief de parallelsessies, wordt samengesteld door twee studiegroepcommissies.

Op 6 december zal het programma zich richten op de studiegroepen Spectroscopie & Theorie, Cooerdinatiechemie & Homogene Katalyse, Procestechnologie, Katalyse, Chemie & Structuur van Materialen, Macromoleculen en Soft Matter. Op 8 december richt het programma zich op de studiegroepen
Biomoleculaire Chemie, Structuur & Reactiviteit, Ontwerp & Synthese, Eiwitonderzoek, Nucleinezuren, Farmacochemie, Lipiden & Biomembranen en Analytische Scheikunde.

Het is nu voor alle groepsleiders (UD, UHD en professor) mogelijk om een aio- of postdoconderzoeker te nomineren voor een parallelsessie op CHAINS 2016. Alle binnengekomen nominaties zullen beoordeeld worden door de studiegroepcommissies. Nominaties kunnen ingediend worden tot vrijdag 20 mei
2016 via deze link.

Alle nominaties moeten tenminste deze informatie bevatten:

* relevante studiegroep(en)
* op welke studiegroepdag past de presentatie het beste? (6 of 8 Dec)
* naam en e-mailadres van de genomineerde spreker
* senioriteit van de genomineerde PhD-student (mits van toepassing)
* titel van de presentatie (max. 15 woorden)
* samenvatting van de presentatie (max. 100 woorden)

Alle nominaties worden doorgestuurd naar de studiegroepcommissies. De studiegroepcommissies streven ernaar om zoveel mogelijk sprekers vanuit verschillende onderzoeksgroepen aan het woord te laten zolang de ruimte in het programma dit toelaat.. De Programmacommissie zal het uiteindelijke
programma bevestigen, waarna het programma in de zomer bekend gemaakt zal worden.

Vragen? Neem contact op met de organisatie via: chains2016@nwo.nl.

Bron: NWO