Chemistry of Advanced Materials: Nederlands-Chinese matchmaking


25 april 2016

Op 7 april organiseerden NWO Chemische Wetenschappen, de Guangdong Science & Technology Commission (GDST) en het Nederlandse Consulaat-Generaal in Guangzhou een matchmaking workshop voor Nederlandse en Chinese onderzoekers en bedrijven. Zij kregen de gelegenheid om consortia te vormen die een
voorstel kunnen indienen in het GDST-NWO-programma Chemistry of Advanced Materials (deadline 28 juni).

Aan de workshop deden acht Nederlandse en ongeveer dertig Chinese onderzoekers en vertegenwoordigers van bedrijven mee. De workshop vond plaats op de campus van de South China Normal University (SCNU) in Guangzhou. De openingssessiewerd bijgewoond door onder andere de Nederlandse ambassadeur
in China Ron Keller, vicedirecteur GDST Jun Yan, de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, Victor van der Chijs, en CW-gebiedsbestuurslid Koop Lammertsma. Daarna hielden vijftien onderzoekers en bedrijfsvertegenwoordigers een pitch. Tijdens de lunch, het
middagprogramma en het diner was er gelegenheid voor 1-op-1-gesprekken. Van de pitches zijn filmopnames gemaakt die zullen worden gepubliceerd op de NWO-website, zodat ook belangstellenden die niet in de gelegenheid waren deel te nemen aan de workshop, er kennis van kunnen nemen.

Tijdens de workshop wisselden de deelnemers ideeen uit en discussieerden zij over de ontwikkeling van `advanced materials' en de mogelijkheden van industriele toepassingen. Het gaat met name om het versnellen van innovaties op het gebied van nieuwe materialen en de innovatieve toepassing van
bestaande materialen. De provincie Guangdong en NWO beogen deze versnelling tot stand te brengen door de samenwerking tussen ondernemingen en onderzoeksinstellingen in Nederland en China te bevorderen. Beide organisaties hebben geld gereserveerd om maximaal zes projecten te kunnen financieren
waarin Nederlandse en Chinese onderzoekers samenwerken met in Nederland en China gevestigde bedrijven. De call for proposals is op 1 februari jl. gepubliceerd en staat open tot en met 28 juni a.s.

De samenwerking tussen de provincie Guangdong (105 miljoen inwoners) en Nederland krijgt ook gestalte via de samenwerking tussen universiteiten. Nederlandse universiteiten en universiteiten in Guangdong zijn inmiddels drie `joint labs' opgericht. Nadat vorig jaar de Technische Universiteit
Eindhoven en SCNU het `Joint Laboratory for Device Integrated Responsive Materials' (DIRM) hadden gelanceerd, tekenden op 7 april SCNU en de Universiteit Twente een `memorandum of understanding' voor de oprichting van een `Joint Laboratory of Optofuidic Technology and Systems' (LOTs). Op 9
april tekenden de Technische Universiteit Delft en de Shenzhen University een overeenkomst over een `Joint Laboratory of Materials for Marine Civil Engineering'.

Bron: NWO