Verslag van het periodiek overleg met name over ZKA en Achmea Bank


Verslag van het periodiek overleg met name over ZKA en Achmea Bank

Geplaatst op 25 april 2016
De Unie heeft maandelijks het periodiek overleg met Achmea. Dit overleg geeft De Unie de gelegenheid om verschillende onderwerpen onder de aandacht te brengen.


Zilveren kruis

Het overleg ging voornamelijk over de situatie bij Zilveren Kruis in Zwolle. De vakorganisaties krijgen al geruime tijd een opmerkelijk aantal klachten van leden werkzaam bij Zilveren Kruis. Deze klachten zijn anoniem doorgegeven en er is al eerder aandacht voor gevraagd.

In april had De Unie de gelegenheid gekregen om op locatie in Zwolle de situatie verder te bespreken. We hebben op de werkvloer kunnen praten met zowel medewerkers, leidinggevenden als HRM-medewerkers. Ik heb teams gesproken waar de werksfeer prima was en ik heb teams gesproken waar de
verhoudingen gespannen waren. Het is een complexe situatie, waar niet eenvoudigweg een oplossing voor is. In het volgende periodiek overleg gaan we er nog op door.

Conversie pensioen

Jouw pensioenfonds wil de richtleeftijd van alle pensioenen naar de 67-jarige leeftijd brengen. Dit geldt voor de pensioenen die opgebouwd zijn met een richtleeftijd van 62- en van 65 jaar. Dit geldt zowel voor het ouderdomspensioen als voor het nabestaandenpensioen. Aan deze conversie zitten
voor- en nadelen, die moeilijk tegen elkaar af te wegen zijn. Hier is nog geen uitspraak over gedaan. De eerste vraag is waar Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA) de toestemming van cao-partijen voor nodig heeft. Meestal nemen pensioenbesturen dit soort besluiten zelf.

Achmea Bank

Een deel van de medewerkers van Achmea Bank krijgt te maken met outsourcing naar Quion. De Unie gaat overleg voeren over de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden. Hiervoor worden aparte onderhandeldata ingepland. De Unie heeft voorgesteld om het overleg in Tilburg te houden omdat de meeste
medewerkers die het betreft daar werken. Zo zijn zij hier beter bij betrokken. Ben je werkzaam bij Achmea Bank en krijg je te maken met deze outsourcing, neem dan hier contact met op met Inge de Vries.

Periodiek overleg mei 2016

Een aantal onderwerpen moeten worden doorgeschoven naar het periodiek overleg van mei 2016. We plannen dan ook de data voor de cao-onderhandelingen.

Vragen?

Heb jij zelf onderwerpen die volgens jou besproken moeten worden bij het periodiek overleg, neem dan contact met op met Inge de Vries of bel haar op 06- 52522 091.

Informatie

Sectoren: Finance