Kamer stemt over moties vrije tarieven


25 april 2016
Vereniging

Kamer stemt over moties vrije tarieven

Vrije tarieven binnen de logopedie. Het houdt de gemoederen bezig, ook in de Tweede Kamer. Dinsdag 26 april 2016 vindt een stemming plaats over drie moties die door Kamerleden van de SP, ChristenUnie en de PvdA zijn ingediend.

Naar aanleiding van een brief die de NVLF naar de Kamerleden heeft gestuurd, is op woensdag 20 april 2016 een debat geweest over het voornemen van minister Schippers om vrije tarieven door te voeren. De NVLF is van mening dat invoering van vrije prijzen niet mogelijk is zonder een goede basis
onder het contracteerproces.
Een aantal Kamerleden hebben de zorgen die de NVLF heeft geuit dusdanig opgepakt dat daaruit drie moties zijn ingediend. Deze moties komen van Renske Leijten (SP), Agnes Wolbert (PvdA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie). Je kunt de moties terugvinden op het logopedistenforum op Facebook.

NVLF vraagt steun fractievoorzitters
Aan de vooravond van de stemming stuurt de NVLF op maandag 25 april 2016 een mail naar de fractievoorzitters waarin zij steun vraagt: "Het is van groot belang dat we met elkaar eerst het contracteringsproces verbeteren (`Het Roer Moet Om') voordat vrije prijzen worden ingevoerd. Wij vragen u
dan ook om steun voor de motie(s) die dat bepleiten. Ook de motie waarin opgeroepen wordt om in de nieuwe opbouw van tarieven aan te sluiten bij de beroepspraktijk, zoals intercollegiaal overleg (motie Wolbert) is van groot belang om gebreken in de contractering aan te pakken."

Lees meer over het gevoerde debat.
Ook lees je meer informatie in de dossiers Het roer moet om en Vrije tarieven logopedie.