Gouden KIEM-competitie voor bijzondere bruisende start-ups in de che..


25 april 2016

In de Topsector Chemie bruist het van nieuwe start-ups, die resultaten van wetenschappelijk onderzoek omzetten in commerciele producten en diensten. Het NWO-gebied Chemische Wetenschappen en de Topsector Chemie willen deze jonge bedrijvigheid zichtbaar maken en het meest bijzondere voorbeeld
daarvan belonen. De winnaar ontvangt tijdens CHAINS2016 de Gouden KIEM. CHAINS is de wetenschappelijke chemieconferentie van Nederland die van 6, 7 & 88 december 2016 wordt gehouden in Veldhoven.

Teams die mee willen doen aan de Gouden KIEM-competitie nomineren zichzelf, met de steun van een decaan. Een team bestaat minimaal uit een vertegenwoordiger van een jong bedrijf en van een kennisinstelling (universiteiten, academische medische centra, HBO's en door NWO erkende
onderzoeksinstituten).
Ieder bedrijf en iedere onderzoeker mag deelnemen aan maximaal een team.

Het winnende team, een combinatie van start-up en kennisinstelling, ontvangt het volgende prijzenpakket:

* Een Gouden KIEM-premie van 18.750 euro voor een onderzoeksproject van de start-up en de kennisinstelling. NWO stelt de premie beschikbaar aan de kennisinstelling voor de uitvoering van een project met en ten dienste van de start-up;
* 6.250 euro, beschikbaar gesteld door het TKI Chemie. De start-up mag het bedrag vrij besteden aan onderzoek (bijvoorbeeld in combinatie met de Gouden KIEM-premie) en/of aan publiciteit (bijvoorbeeld de productie van een filmpje of een ander communicatiemiddel);
* Een artikel gewijd aan de start-up op de websites van NWO en de Topsector Chemie en een artikel in het chemiemagazine Elements (verschijnt in september 2017).
* Uitreiking van het beeldje `De Gouden Kiem' van keramiste Esther Stasse tijdens de Nederlandse chemieconferentie CHAINS2016, op woensdagavond 7 december 2016 in Veldhoven. Van de winnende start-up/kennisinstelling-combinatie zijn maximaal vier leden de hele dag te gast bij CHAINS2016.

Nominaties kunnen tot en met 4 oktober 2016, uiterlijk 14:00 uur, worden ingediend via goudenkiem2016@nwo.nl. Een deskundige jury selecteert uit de nominaties drie kanshebbers die de jury zal interviewen. Op advies van de jury wijst het NWO-gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen de winnaar
aan.

Oproep voor nominaties Gouden KIEM-competitie 2016

*

PDF, 568 KB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factsheet Gouden KIEM-competitie 2016

*

Excel, 48 KB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nominatieformulier Gouden KIEM-competitie 2016

*

Excel, 48 KB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bron: NWO