Toetsing passendheid nieuwe PPS-initiatieven door TKI Chemie


25 april 2016

Het TKI Chemie toetst alle nieuwe initiatieven voor publiek-private samenwerkingen (PPS'en) in de Topsector Chemie op passendheid binnen de roadmaps van de Topsector. Ook voor aanvragen binnen het Innovatiefonds Chemie geldt de toetsing op passendheid. Consortia die een aanvraag willen
indienen bij het Innovatiefonds voor de deadline van 28 juni, dienen uiterlijk donderdag 26 mei bij het TKI Chemie een verzoek voor een passendheidsverklaring in te dienen. Waarom is dat? Wat houdt het in? Hoe werkt het? Een uitleg in 200 woorden.

Het TKI Chemie toetst alle nieuwe initiatieven voor publiek-private samenwerkingen (PPS'en) in de Topsector Chemie op passendheid binnen de roadmaps van de Topsector. Ook voor aanvragen binnen het Innovatiefonds Chemie geldt de toetsing op passendheid. Consortia die een aanvraag willen
indienen bij het Innovatiefonds voor de deadline van 28 juni, dienen uiterlijk donderdag 26 mei bij het TKI Chemie een verzoek voor een passendheidsverklaring in te dienen. Waarom is dat? Wat houdt het in? Hoe werkt het? Een uitleg in 200 woorden.

De Topsector Chemie daagt excellente onderzoekers en ondernemers uit innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. De topsector heeft als inspiratiebron daarvoor vier roadmaps gemaakt. Hoe geven nieuwe PPS-voorstellen invulling aan de uitdagingen en kansen in een of meer van de roadmaps?
Dit is de passendheid binnen de roadmaps. De toets daarop wordt uitgevoerd door de vier Programmaraden van het TKI Chemie. Door middel van de roadmaps en de passendheidstoets wil de Topsector Chemie enerzijds alle ruimte laten aan onderzoekers en ondernemersom hun innovatieve ideeen vorm te
geven, en anderzijds toewerken naar een samenhangend portfolio van PPS-initiatieven.

Ook voor aanvragen binnen het Innovatiefonds Chemie geldt de toetsing op passendheid. Consortia die een aanvraag willen indienen bij het Innovatiefonds voor de deadline van 28 juni, dienen uiterlijk donderdag 26 mei bij het TKI Chemie een verzoek voor een passendheidsverklaring in te dienen.
Consortia ontvangen binnen twee weken antwoord van het TKI. Aanvragen voor passendheidsverklaringen voor KIEM kunnen doorlopend bij het TKI Chemie worden ingediend. Indieners ontvangen binnen drie werkdagen een antwoord van het TKI. Meer over de passendheidstoets en het formulier om de toets
aan te vragen vindt u op de website van de Topsector Chemie

Bron: NWO