Bedrijventerrein Lage Kant zelf verantwoordelijk voor beheer openbar..


25 april 2016

Bedrijventerrein Lage Kant zelf verantwoordelijk voor beheer openbare ruimte

Voor het eerst in Almere gaat niet de gemeente het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op een bedrijventerrein doen, maar wordt het bedrijventerrein hier zelf verantwoordelijk voor. Het gaat om een pilot van een jaar, die gaat lopen op bedrijventerrein Lage Kant.

De Vereniging Parkmanagement Lage Kant is verantwoordelijk voor onder andere het maaien van bermen, gazons en braakliggende percelen, het onderhoud van bomen, het verwijderen en afvoeren van zwerfvuil en het vegen van de rijbanen. De Vereniging Parkmanagement krijgt hiervoor een bedrag van de
gemeente; dit bedrag is gebaseerd op de kosten die de gemeente vorig jaar heeft gemaakt voor het beheer en onderhoud van Lage Kant.

De pilot loopt voor een jaar. Daarna komt er een evaluatie. Als het voor beide partijen een succes blijkt te zijn, wat uiteraard wel het doel is, gaan we de pilot continueren en bekijken of het mogelijk is om het beheer en onderhoud aan meer bedrijventerreinen over te laten.