Innoveren in de veehouderij moet op meerdere vlakken tegelijk


Gepubliceerd op
25 april 2016

Veehouders die willen innoveren krijgen te maken met veranderingen op het gebied van financiering, markt en vergunning. Die drie thema's hangen met elkaar samen, dus als de aanpak op een van de drie thema's tekort schiet, dan lijden ook de andere twee daaronder. Dat is de conclusie van het
LEI-rapport Het Nieuwe Veehouden mogelijk maken, dat verder stelt dat een intermediair kan helpen dit proces te stroomlijnen.

Het rapport geeft aan dat er een regime is waar grote spelers bepalend zijn, en waar nichebedrijven zijn die op een of enkele vlakken innoverend zijn. Wanneer een veehouder wil verduurzamen, is dat vaak een stap vanuit het regime richting een niche. Dat heeft uitdagende gevolgen, want ineens
is er kennis nodig op het gebied van nieuwe technologie, en bijvoorbeeld van marktwerking.

Er moet ruimte komen voor een intermediair die veehouders kan helpen

De kans is klein dat de veehouder alle kennis in huis heeft om die stap succesvol of probleemloos te maken. Het is wel goed dat die stap wordt gemaakt, want verduurzaming in de niche kan ook het regime verder helpen. Het rapport adviseert daarom dat er ruimte moet komen voor een intermediair
die veehouders kan helpen met het uitdenken en invullen van de financiele aspecten, de marktkwesties en vergunningen. Via de intermediair kan het regime vervolgens meeprofiteren van innovatie in de niche.

mailen
Tweet

CY (Yvonne) Fernhout
Contactpersoon CY (Yvonne) Fernhout
Contactformulier + Meer (1)

* ing. HJM (Harry) Kortstee MAB
Contactpersoon ing. HJM (Harry) Kortstee MAB
ContactformulierRapport

* Het Nieuwe Veehouden mogelijk maken (6,14 mb)