COA en gemeente Oldebroek in orienterende fase mogelijk AZC aan de B..


Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de locatie aan de Bovendwarsweg 83 in beeld voor een asielzoekerscentrum (AZC).

Orienterende gesprekken

Tot nu toe zijn er sinds januari 2016 enkele orienterende gesprekken gevoerd met de gemeente Oldebroek. Gezamenlijk kijken het COA en de gemeente naar mogelijkheden en onmogelijkheden van deze locatie.

De gemeente heeft vandaag de directe buren van de Bovendwarsweg 83 per brief bevestigd dat het COA in gesprek is met de gemeente. De gesprekken tussen de gemeenten en het COA zijn nog niet afgerond en kunnen twee uitkomsten hebben; wel of geen formeel verzoek van het COA voor het vestigen van
een AZC aan de Bovendwarsweg 83. De gemeente houdt de directe buren op de hoogte van de uitkomsten van de gesprekken. De verwachting is dat begin juni duidelijk is of het COA wel of niet formeel een verzoek indient.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Oldebroek, telefoon 14 0525.