Spiritualiteit en gezondheidszorg in Ghana (Promotie) - Radboud Universiteit

maandag 25 april 2016

Tijd vanaf 12:30

Locatie Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Faculteit Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Promovendus de heer MA J.K. Opoku

Promotor(es) prof. dr. A.J.M. van den Hoogen

Copromotor(es) prof. dr. H.H. Blommestijn

Subtitel Spirituality and healing. Impacts on the Akan of Ghana

Beschrijving

Spiritualiteit en gezondheidzorg zijn twee verschillende werkelijkheden in vorm en aard. De vraag is of het een gemeenschappelijk fenomeen is van de gezondheidzorg van opkomende samenlevingen dat deze twee een ongewone relatie hebben. Opoku onderzoekt in dit proefschrift de verbanden die bestaan tussen gezondheidzorg en spiritualiteit in Ghana en de veranderingen die zijn ontstaan in de traditionele gezondheidzorg sinds de invoering van praktijken van gezondheidzorg vanuit het Westen. Opoku kijkt naar de manieren waarop spiritualiteit impact heeft op de praktijken van gezondheidzorg van de Akan-stam. Hij probeert om inheemse spirituele betekenissen met betrekking tot gezondheidzorg en het werk van traditionele gezondheidswerkers bloot te leggen en in ere te herstellen. Deze combinatie heeft immers gedurende vele jaren geholpen om een holistische benadering van gezondheid te bevorderen onder de Akan bevolkingsgroepen. Het onderzoek versterkt zeer uitdrukkelijk de relevantie van spiritualiteit in zowel traditionele en moderne gezondheidzorg, hoewel moderne gezondheidswerkers een dominante rol lijken te hebben in de praktijk van algemene gezondheidzorg in Ghana. Opoku laat zien dat Akan spiritualiteit niet gescheiden kan worden van het traditionele medicijngebruik en dat dit bovendien een weloverwogen fenomeen is in de moderne geneeskunde. Hij liet verder zien dat de Akan spiritualiteit de mogelijkheden van coping en kwaliteit van leven versterkt tijdens ziekte. Despiritualiteit functioneert als een bron van identiteit, betekenis, levensperspectief, hoop en gevoel van transcendentie, en vermindert de onzekerheden ten gevolge van de ziekte.

Biografie

John Kwaku Opoku (Ghana,1963) werd tot katholiek priester gewijd in 1994. Op dit moment is hij deken van het Amakom dekenaat in het aartsbisdom van Kumasi (Ghana) en lid van college van adviseurs van de aartsbisschop van Kumasi. Hij is bovendien docent in het departement van Religie Studies van de Kwame Nkrumah Universiteit van Science en Technology in Ghana. Hij heeft een MA in Religie en Sociologie (Legon, Ghana); en een MA in interculturele Theologie en een master in Mioethica (Radboud Universiteit Nijmegen).