Antwoord op Kamervragen over verblijf minister-president in het buitenland

Minister-president Rutte beantwoordt vragen van de Kamerleden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) over zijn bezoek aan Atlanta (Verenigde Staten) van 5-7 oktober 2015.

Download "Antwoord op Kamervragen over verblijf minister-president in het buitenland"

PDF document | 2 pagina's | 198 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamervragen | 25-04-2016

Verantwoordelijk

* Ministerie van Algemene Zaken