Wetsvoorstel over het beroep leraar en lerarenregister

Persbericht

Wetsvoorstel over het beroep leraar en lerarenregister:

Een belangrijke stap voor de beroepsgroep leraren

Leraren zijn zelf verantwoordelijk voor hun professionele ontwikkeling en de kwaliteit van hun lessen. Dat is de kern van het wetsvoorstel dat Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met deze wet in de hand staan leraren veel sterker in de professionele dialoog op school over inrichting en kwaliteit van onderwijs. De Onderwijscoöperatie en haar lidorganisaties (AOb, CNV Onderwijs, BON, FvOv en Platform VVVO) zien dit wetsvoorstel daarom als een belangrijke stap voor de beroepsgroep.

Met de nieuwe wet worden leraren eigenaar van hun individuele professionele ontwikkeling. Het register biedt ouders en leerlingen de zekerheid dat er een bevoegde en bekwame leraar voor de klas staat. Een leraar die bovendien zijn vak bijhoudt en met zijn collega’s samenwerkt aan het verbeteren van het onderwijs. Zo krijgt de maatschappij de garantie op goed onderwijs. Er gaat dus echt wat veranderen.

Recht op ontwikkeling

Joost Kentson, voorzitter van de Onderwijscoöperatie: “Het wetsvoorstel draait niet alleen om het register. Het is een stevige verankering van de positie van leraren. De wet erkent dat leraren zelf zeggenschap hebben over hun vak en dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun onderwijs. De wet garandeert ook dat leraren voortaan recht hebben om zich te ontwikkelen. Zij mogen – en moeten – in vier jaar tijd 160 uur aan die ontwikkeling besteden. De schoolleiding moet daar dus ook ruimte voor gaan maken. ‘Er is geen tijd voor’ of ‘Er is geen geld voor’ zijn geen geldige argumenten meer.”

Professionele keten

Belangrijk is dat het wetsvoorstel de hele professionele keten van de leraar borgt. Die keten bestaat uit drie onderdelen die rechten en plichten van leraren in balans brengen:

- De omschrijving van het beroep: de beroepsgroep bepaalt wat de bekwaamheidseisen en algemene waarden en normen zijn waaraan je moet voldoen als je voor de klas wil staan:

- Recht op professionele ruimte: om kwaliteit te kunnen leveren heb je recht op professionele ruimte en zeggenschap over je eigen werk nodig:

- Het register: via het register en de vierjaarlijkse herregistratie laat je aan elkaar en aan de samenleving zien hoe leraren met hun eigen kwaliteitsnormen omgaan.

Vertrouwen René Kneyber (leraar wiskunde, auteur van o.a. Het Alternatief I en II en columnist) ziet in het wetsvoorstel ook een groot teken van vertrouwen in de beroepsgroep. “Van oudsher is de kwaliteit van leraren een taak van de overheid. Die taak wordt nu aan de beroepsgroep overgedragen. Dat is een goede zaak, want het is altijd beter dat de beroepsgroep zelf verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van het werk. Dat is de enige manier om ingrepen door buitenstaanders te voorkomen.”