Leden Donatus Verzekeringen krijgen 50% van ingelegde premies terug

maandag 25 april 2016 11:22 Binnenland

Dit is een origineel bericht van Donatus Verzekeringen

'Zeer positief resultaat over 2015'

Rosmalen, 25 april 2016 - Donatus Verzekeringen, de onderlinge kerken- en monumenten-verzekeraar van Nederland, behaalde in 2015 een brutowinst van Euro 14,7 miljoen (2014 Euro 14,5 miljoen). Daardoor krijgen de leden 50% (Euro 14,1 miljoen) van hun ingelegde premies terug. Dit is het hoogste bedrag dat ooit in de 164-jarige geschiedenis van Donatus aan de leden teruggegeven kan worden, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

'Welkome meevaller voor parochies en kerken'

Volgens directievoorzitter Alphons van der Voorn wordt het positieve resultaat veroorzaakt door 'verdere groei in de kerken- en monumentmarkt, een redelijk schaderesultaat, bevredigende beleggingsresultaten, aandacht voor kostenbeheersing en aanpassing in de herverzekeringscontracten. We zijn blij dat we dankzij dit positieve resultaat aan bij Donatus verzekerde leden -zoals parochies, lokale kerken en monumenteigenaren- 50% van hun ingelegde premie kunnen terug geven. Dat is voor hen een welkome meevaller in een tijd, waarin het voor veel lokale bestuurders heel moeilijk is om de begroting van hun parochie of kerkgemeenschap rond te krijgen', aldus directievoorzitter Van der Voorn.

Solide solvabiliteit onder Solvency II

In 2015 heeft Donatus zich goed voorbereid op de komst van Solvency II, het Europese toezichtskader voor verzekeraars dat per 1 januari 2016 van kracht is geworden. De voorlopige berekeningen op Solvency II grondslag laten een solvabiliteit zien, die ruim boven het gemiddelde van 167% van de markt ligt.

Premie gestegen naar boven Euro 30 miljoen

De premie van Donatus Nederland is met 2,8% gestegen van Euro 29,3 miljoen in 2014 naar Euro 30,1 miljoen in 2015. De kerkenportefeuille (incl. herbestemde kerken) groeide met Euro 0,5 miljoen premie. Daarnaast is inmiddels 9,0% van de premie afkomstig van monumenteneigenaren. Het resultaat op de beleggingen van Donatus is Euro 3,1 miljoen positief (2014: Euro 2,2 miljoen positief).

Donatus heeft met een schade voor eigen rekening van Euro 8,5 miljoen, een redelijk gunstig schadejaar gehad (2014: Euro 6,2 miljoen). De bedrijfskosten (acquisitiekosten, beheers- en personeelskosten, afschrijvingen bedrijfsmiddelen) bedroegen Euro 7,5 miljoen (2014: Euro 7,3 miljoen). De Algemene Reserve stijgt van Euro 47,0 miljoen in 2014 naar Euro 49,0 miljoen in 2015.

Lichte stijging aantal schademeldingen

Het aantal schademeldingen is met 2.838 hoger dan in 2014 (+9%). In 2015 waren er 533 (2014: 123) schadegevallen naar aanleiding van stormen. De schadelast van diefstallen/inbraken/vandalisme is met 50% gestegen naar Euro 1,6 miljoen (2014: Euro 1,1 miljoen. Het aantal koper- en looddiefstallen hierin bedroeg 214 in 2015 (in 2014 257) met een schadelast van Euro 0,5 miljoen (2014 Euro 0,3 miljoen). Het aantal kunstdiefstallen in kerken bedroeg maar 7 (2014: 6).

Gunstig verloop van behoud kerkgebouwen

Het behoudbeleid van kerkgebouwen verloopt gunstig. Donatus heeft in 2015 64 polissen geroyeerd met een verzekerd kerkgebouw, onder andere door verkoop van het gebouw. Van deze 64 kerkgebouwen heeft Donatus in 26 gevallen (41%) de nieuwe eigenaar weer verzekerd. Het aantal van twee kerksluitingen per week, zoals in 2008 voorspeld in het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed, is tot op heden niet gehaald. De markt van onroerend goed begint in 2015 sinds lange tijd weer wat aan trekken. Dit zal betekenen dat een groeiend aantal kerken aan de eredienst zal worden onttrokken. Inmiddels heeft Donatus meer dan 4.700 kerkgebouwen verzekerd.

Gemiddeld waren er bij Donatus 44 (41 fte) personen in dienst, in 2014 41 (38 fte).

Profiel Donatus Verzekeringen

Donatus Verzekeringen (1852) is de kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland. Als specialist in het taxeren en verzekeren van kerkelijke en monumentale eigendommen in Nederland verzekert zij (rijks)monumenten, (voormalige) kerken en charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen. Als onderlinge verzekeraar staan het cooeperatieve gedachtegoed en de belangenbehartiging van haar leden centraal. Kernwaarden van de bedrijfsvoering zijn kwaliteit, betrouwbaarheid, eerlijkheid en degelijkheid. Donatus is gevestigd in Rosmalen.

Het digitale jaarverslag is te vinden op http://www.donatus.nl/cms-filesystem-action/jaarve...

*

*

*

*