Jan-Pieter Vos ontvangt NEN-oorkonde voor jarenlange inzet normalisatie kinderartikelen

25-04-2016 Op vrijdag 22 april heeft Piet-Hein Daverveldt, algemeen directeur van NEN, namens het NEN-bestuur een oorkonde uitgereikt aan Dhr. Jan-Pieter Vos voor zijn jarenlange inzet in de nationale en internationale normalisatie van kinderartikelen. Normalisatie van kinderartikelen stond ruim 25 jaar onder het voorzitterschap van Dhr. Vos op de agenda van NEN.

Van 20 t/m 22 april 2016 hebben de Europese experts voor kinderartikelen bij NEN in Delft vergaderd. Het harmoniseren van de bestaande veiligheidseisen binnen Europa en het verhogen van veiligheidstandaarden voor kinderartikelen om ongevallen met kinderen onder drie jaar te voorkomen stond hierbij centraal.

Overdraging voorzitterschap

Het ledenaantal van de commissie is dankzij het enthousiasme en toewijding van Dhr. Vos gestaag gegroeid. Hij heeft NEN en het standpunt van de Nederlandse normcommissie op Europees niveau in verschillende werkgroepen vertegenwoordigd. Vorig jaar heeft hij, na 25 jaar, het voorzitterschap overgedragen aan Mw. Yvonne Lievens van Mattel, 'een professional in normalisatie' aldus Dhr. Vos.

Dhr. Daverveldt bedankte Dhr. Jan-Pieter Vos namens NEN voor zijn tijd en inzet en wenst hem een mooie tijd om samen met zijn gezin van het pensioen te genieten. Vos bedankte de Europese experts voor 25 jaar fijne samenwerking: "Waar ik in het begin altijd dacht dat consumentenorganisaties mijn tegenstanders zouden zijn, bleken zij uiteindelijk mijn grootste vrienden. Dankzij hun kritische blik konden wij de veiligheid van kinderen in de afgelopen jaren op een constructieve manier verbeteren', aldus Vos.

Meer infromatie

Voor vragen over het normalisatieproces van kinderartikelen kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, consultant, telefoon (015) 2 690 235 of e-mail naar juliane.eykelhoff@nen.nl.