Onderwijs2032: eerst verdiepingsfase nodig

"Het is wenselijk om eerst een verdiepingsfase in te lassen, voordat we met een ontwerpfase starten." Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij een voorstel doet voor de vervolgaanpak voor Onderwijs2032. Voor de dialoog onder leraren krijgt de Onderwijscooeperatie de regie. Voor het verdiepingsproces met het veld is een brede regiegroep nodig, waarbij deelname van de AVS is genoemd.

Hoewel verschillende partijen zich kritisch hebben uitgelaten voer het eindrapport en het gevolgde proces van het Platform Onderwijs2032, is er ook een duidelijke overeenkomst, aldus Dekker: "vrijwel iedereen deelt de noodzaak om integraal naar het curriculum voor het funderend onderwijs te kijken." In het debat van 9 maart heeft de Kamer aan Dekker gevraagd om de rol van leraren bij de ontwikkeling van Onderwijs2032 verder te versterken. Dekker heeft de Onderwijscooeperatie gevraagd om met een procesvoorstel te komen voor de verdere uitwerking van Onderwijs2032. In het gesprek met de lerarenorganisatie is geconcludeerd dat het wenselijk is om eerst een verdiepingsfase in te lassen voordat er met een ontwerpfase wordt gestart.

Brede verdiepingsfase

De verdiepingsfase van Onderwijs2032 bestaat uit twee onderdelen:

- Onder regie van de Onderwijscooeperatie wordt een dialoog onder leraren over Onderwijs2032 georganiseerd;

- Parallel hieraan wordt door een breed samengestelde regiegroep samen met het onderwijsveld een inhoudelijke verdieping van advies gestart.

In de consultatieronde met leraren bespreekt de Onderwijscooeperatie in hoeverre de visie van het platform door de beroepsgroep wordt gedeeld en hoe deze visie verder uitgewerkt kan worden. Voor 1 november komt een rapportage over de opbrengst van deze verdieping. Dekker schrijft dat ook andere belanghebbenden, zoals schoolleiders, schoolbestuurders, het vervolgonderwijs, ouders, leerlingen, het bedrijfsleven, wetenschappers en maatschappelijke en culturele organisaties kunnen en willen bijdragen aan de gewenste verdieping. Zijn voorstel is om hiervoor een brede regiegroep in te richten, waaraan de AVS en andere organisaties deelnemen. Ook daarvan is het de bedoeling dat de opbrengsten voor 1 november in een rapportage komen.

De AVS wil zeker deelnemen in de genoemde regiegroep om namens haar leden de inhoudelijke stem van de leidinggevenden funderend onderwijs te vertegenwoordigen.