Onderhoud Hartelkering start later door slechte weersvoorspelling

Onderhoud Hartelkering start later door slechte weersvoorspelling

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 25 april 2016- Laatste update: 25 april 2016 15:05 uur

Om te zorgen dat Nederland droge voeten houdt tijdens storm en hoogwater, werkt Rijkswaterstaat continu aan onze stormvloedkeringen. Dit jaar krijgt de Hartelkering bij Spijkenisse een zeer grote onderhoudsbeurt.

Voor het eerst in 20 jaar gaat Rijkswaterstaat de schuiven en hefcilinders uit hun constructie tillen en wegbrengen voor groot onderhoud. De werkzaamheden zouden op 26 april starten, maar in verband met slechte weervoorspellingen heeft Rijkswaterstaat in overleg met de aannemers besloten om de hijswerkzaamheden te verschuiven. Ook de bijbehorende vaarwegstremmingen en fietsbrugafsluiting schuiven hierdoor op.

Conserveren schuiven en reviseren cilinders

De Hartelkering vormt samen met de Maeslantkering de Europoortkering, die zo'n 2 miljoen mensen in de provincie Zuid-Holland tijdens het stormseizoen beschermt tegen stormvloeden vanuit zee. Het stormseizoen loopt van 1 oktober tot half april. Nu het stormseizoen is afgelopen kan de onderhoudsklus beginnen. De voorbereidende werkzaamheden op locatie zijn inmiddels voltooid.

Alles staat klaar voor de start van de hijswerkzaamheden. De grote stalen schuiven moeten een voor een uit de constructie worden gehesen, daarna de hefcilinders. De onderdelen worden daarna stuk voor stuk met een ponton via het water weggebracht naar de onderhoudslocatie, waar de schuiven worden geconserveerd en de hefcilinders worden gereviseerd. In juli worden zowel de schuiven als de hefcilinders weer teruggebracht, op hun plek gemonteerd en uitvoerig getest, zodat de kering op tijd voor het stormseizoen weer bescherming biedt tegen hoogwater.

Uitstel van hijswerkzaamheden

Omdat de hijswerkzaamheden afhankelijk zijn van weersinvloeden en waterstanden, kunnen ze mogelijk uitlopen, of verplaatst worden naar een andere dag of een ander tijdstip. De hijswerkzaamheden stonden gepland voor 26, 28, 29 en 30 april. Gezien de slechte weersvoorspellingen voor 26 april, moeten de werkzaamheden echter voorlopig worden uitgesteld naar het einde van deze week en het begin van volgende week. Afhankelijk van de weersvoorspellingen voor het einde van deze week wordt beslist over de verdere planning van de werkzaamheden.

Hinder voor fietsers en scheepvaart schuift mee

De werkzaamheden aan de Hartelkering brengen onvermijdelijk enige hinder met zich mee voor de schepen in het Hartelkanaal, de fietsers over de Hartelbrug (Hartelweg, N218) en omwonenden. De fietsbrug over het Hartelkanaal wordt tijdens de hijswerkzaamheden een aantal keren afgesloten. We bieden daarbij een vervangende pendeldienst aan het fietsverkeer. Daarnaast wordt de scheepvaart een aantal keren gestremd. Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken en hoopt op uw begrip. U leest hier meer over de hinder en bijbehorende maatregelen.

Omdat de hijswerkzaamheden zijn uitgesteld, verplaatsen ook de data en tijden van de fietsbrugafsluiting en vaarwegstremmingen. Bij de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002) kunt u de meest up to date informatie over de planning van de hijswerkzaamheden en de fietsbrugafsluiting opvragen. De scheepvaart kan voor de meest actuele informatie terecht bij het Haven Cooerdinatie Centrum op telefoonnummer 010 - 252 10 00 of VHF kanaal 11, of de Verkeerscentrale Rotterdam op telefoonnummer 010 - 252 28 01 of VHF kanaal 11.

Meer informatie

Meer informatie over het onderhoud van de Hartelkering is te vinden op de projectpagina.