Europese CEN-CENELEC/TC op het gebied van waterstof onder Nederlandse regie - NEN

25-04-2016 CEN en CENELEC hebben besloten een Europese commissie op te richten op het gebied van waterstof. NEN zal het secretariaat van deze commissie voeren en nodigt belanghebbende partijen en geinteresseerden uit om deel te nemen aan de normalisatie-activiteiten. Het is een mooie kans om invloed op de Europese ontwikkelingen uit te oefenen en de Nederlandse stand der techniek in Europa te introduceren. Op 9 en 10 juni wordt in Brussel de opstartvergadering gehouden van deze commissie, CEN-CENELEC/TC 6.

Onderwerpen die in deze commissie worden besproken en in normen vastgelegd kunnen worden, hebben betrekking op onder meer veiligheid, Guarantee of Origin, aspecten met betrekking tot overdrachts(connectie)punten in de waterstofketen, specifieke 'Power to Gas' aspecten, et cetera. De werkzaamheden hiervan worden gevolgd door de Nederlandse schaduwcommissie 310197 'Waterstof en brandstofcellen'.

Achtergrond

De basis voor de CEN-CENELEC/TC 6 is gelegd door het in december gepubliceerde rapport van de werkgroep `Waterstof' onder het Sector Forum Energie Management. Daarin wordt de huidige stand van zaken op technisch gebied en omtrent normalisatie op het gebied van waterstof beschreven. Ook beschrijft het rapport wat er op deze gebieden dient te gebeuren om de waterstofeconomie verder te stimuleren. De focus ligt hierbij op waterstof afkomstig van duurzame energiebronnen,, de zogenaamde 'Power to Hydrogen', zoals zonne-energie en windenergie. Het rapport is kosteloos te downloaden via de EU Bookshop. Als vervolg op de uitkomsten van de werkgroep `Waterstof' onder het Sector Forum Energie Management wordt op 3 en 4 mei in Brussel door The Joint Research Centre (JRC) van de European Commissie een workshop georganiseerd:"Power-to-Hydrogen: key challenges and next steps".

Meer informatie

Voor meer informatie over het normalisatieproces: Franc,oise de Jong, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 172 of e-mail francoise.dejong@nen.nl.