Sloop oude Sylsbrege in Jirnsum van start

De sloop van de oude, historische Sylsbrege in Jirnsum is van start gegaan. Naast de oude brug is de nieuwe brug in aanbouw. Deze heeft al bijna zijn uiteindelijke vorm en krijgt een doorvaarthoogte van 2,50 meter. Dat is een meter hoger dan de oude brug. Begin juni is vaarweg de Kromme Grou ter hoogte van de brug weer bevaarbaar. Het hele project is begin juli 2016 klaar.

Als de brug klaar is, kunnen watersporters varen van Leeuwarden naar Wergea, Grou, Jirnsum, Akkrum en Sneek zonder dat men over het Prinses Margrietkanaal hoeft. De brug is een ontwerp van Arc2 architecten en de aannemer is Bouwmij. Voor een veilige doorvaart krijgen twee woonarken een ligplek in een inham buiten de vaarweg.

Naast het bouwen van de nieuwe brug is de Grousterdyk veiliger gemaakt. Deze weg, die vanaf de brug door het dorp loopt, is opnieuw ingericht met nieuwe trottoirs. Ook is de maximumsnelheid omlaag gegaan naar 30 km/uur. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat inwoners van Jirnsum minder last hebben van de vele passerende auto's. De provincie Fryslan en de gemeente Leeuwarden komen hiermee tegemoet aan een nadrukkelijke wens van het dorp.

Het Friese Merenproject

De werkzaamheden in Jirnsum maken deel uit van het voormalige Friese Merenproject. Vijftien jaar lang werkte de Provincie Fryslan met gemeenten en andere partijen aan het aantrekkelijker maken van de watersport in Fryslan. In 2016 en 2017 worden de laatste projecten opgeleverd.