De oorlog van anderen

In samenwerking met NIOD en uitgeverij De Bezige Bij

25 april 2016 17.00 - 18.30

Lezing

Terwijl het onderzoek voor 'De oorlog van anderen' vorderde, veranderde de wereld ingrijpend. Vanuit het perspectief van de eerste grote wereldoorlog volgde Conny Kristel het wereldnieuws, over revoluties, oorlog, terrorisme en vluchtelingen. Het onderzoek leverde een verrassende kijk op de actualiteit op, over de oorlog van anderen, en over de rol van Nederland in de wereld.

De Eerste Wereldoorlog is in Nederland lange tijd beschouwd als irrelevant voor onze moderne geschiedenis: het was een oorlog van anderen. Nederland had immers militair niet deelgenomen aan de oorlog. Deze studie van NIOD-historicus Conny Kristel laat zien dat Nederlanders destijds langs allerlei wegen de verschrikkingen van de oorlog wel degelijk hebben kunnen meebeleven - via kranten en tijdschriften, maar ook door theater en film. De nieuwe wapens boezemden ontzag en angst in en noopten tot nadenken over de rol van het neutrale Nederland. Was het land een wereldvreemd eiland in Europa? Waren de reacties in Nederland anders dan die van de bevolking van Duitsland en Groot-Brittannie? Of raakten Nederlanders ook in de ban van de oorlogscultuur die Europa in haar greep hield?

De oorlog van anderen laat zien hoe Nederlanders - terwijl Britten en Duitsers in de loopgraven vochten voor hun land en hun leven - de oorlog begrepen en hoe zij houvast zochten in een snel veranderende wereld. Terwijl dit onderzoek vorderde, veranderde de wereld ingrijpend. Vanuit het perspectief van de eerste grote wereldoorlog volgde Conny Kristel het wereldnieuws, over revoluties, oorlog, terrorisme en vluchtelingen. Het onderzoek leverde een verrassende kijk op de actualiteit op, over de oorlog van anderen, en over de rol van Nederland in de wereld. Het doet ons de vraag stellen hoe wij ons tegenwoordig verhouden tot de hedendaagse oorlog van anderen. Of is het ook onze oorlog nu wij meevechten in Syrie en ons binnenlands - voorlopig alleen civiel - voorbereiden op oorlogsdaden binnen de grenzen van ons land.

Deze vragen staan centraal tijdens het debat dat wordt georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van De oorlog van anderen, van dr. Conny Kristel, onderzoeker bij het NIOD.

Over de sprekers

Han ten Broeke studeerde politicologie in Leiden. Hij was onder meer politiek assistent van minister Jorritsma en hoofd public affairs van Koninklijke KPN. Sinds 2006 is Ten Broeke lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Hij is woordvoerder buitenlandse zaken en voorzitter van de vaste kamercommissie voor defensie.

Christ Klep is militair historicus. Hij is als docent en onderzoeker onder meer verbonden aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2010 is hij werkzaam als zelfstandig onderzoeker, gastdocent en publicist. Klep geeft regelmatig commentaar in de media op actuele en historische onderwerpen, met name inzake vredesoperaties, defensie en de Tweede Wereldoorlog.

Conny Kristel studeerde nieuwe en theoretische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar in 1998. Sinds 2002 is zij in dienst van het NIOD als senior-onderzoeker. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar de impact van massaal geweld en vervolging.

Kenneth Manusama studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde daar in 2004. Hij heeft gewerkt als universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als Adjunct Assistant Professor aan het Center for Global Affairs van New York University. Tegenwoordig werkt hij als universitair docent aan de VU. Hij is gespecialiseerd in internationale vrede en veiligheid.

Jan Pronk was bijna 50 jaar lid van de PvdA en namens deze partij minister in vier kabinetten. Hij was minister van Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten Den Uyl, Lubbers III en Kok I. In het kabinet Kok II was Pronk minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. Later bekleedde Pronk diverse functies binnen de Verenigde Naties.

Carolien Roelants begon haar journalistieke loopbaan in 1975. In 1977 trad ze in dienst bij de buitenlandredactie van NRC Handelsblad waar ze vanaf midden jaren tachtig het Midden-Oosten behandelde. In augustus 2013 ging ze met pensioen. Ze schrijft nog een wekelijkse column over het Midden-Oosten in de NRC en NRC Next.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

* www.spui25.nl

* Spui 25

Spui 25-27 | 1012 XM Amsterdam

+31 (0)20 525 8142

Gepubliceerd door Spui25