Botsing met Van Dam over toepassing WTS

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft vandaag een bezoek gebracht aan enkele agrarische bedrijven, die door het uitzonderlijke noodweer extreem zware schade hebben opgelopen. Hij wil zijn inzet met onder meer banken en borgstelling richten op de behoud van bedrijven, die het op eigen kracht niet dreigen te redden en mogelijk failliet gaan. Hij voelt er echter niets voor om de getroffen regio te bestempelen als rampgebied en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) van toepassing te verklaren.

LTO Nederland, LLTB en ZLTO vinden de gevolgen van het noodweer echter dermate uitzonderlijk, dat nu al genoeg argumenten en cijfers beschikbaar zijn om die WTS wel van toepassing te verklaren. ,,Wat is gebeurd, komt een keer in de paar honderd jaar voor. Er is gemiddeld vier maal meer neerslag dan normaal gevallen. Op sommige plaatsen zelfs vijf tot zeven keer meer. Dat zorgt in het zuidoosten van het land voor een zeer extreme en uitzonderlijke situatie, waardoor tal van boeren en tuinders knel zitten en het niet gaan redden. De schade is zo groot, dat de WTS gerechtvaardigd is, want dit is een ramp van ongekende omvang", zegt voorzitter Leon Faassen van de LLTB.

Schademeldingen

Faassen was vandaag gastheer tijdens het bezoek van Van Dam aan leliebollenkweker Wilbert Mans in Weert. Bij de LLTB zijn al 230 schademeldingen van leden binnen, die betrekking hebben op ruim 2.000 hectaren met vrijwel alle soorten gewassen. De verwachting is dat dit aantal minstens zal

verdubbelen. De schade wordt nu al geraamd op minimaal 50 tot 100 miljoen euro. Inclusief indirecte schade zal de schadepost aanzienlijk hoger uitvallen. Ook kassen, stallen en schuren hebben zware schade opgelopen.

Later op de dag ging de staatssecretaris de gevolgen van het noodweer bekijken bij het glastuinbouwbedrijf Joosten Growers in Someren. De ZLTO in 's Hertogenbosch raamt de directe schade onder agrarische ondernemers op meer dan een half miljard euro. Het zwaar getroffen gebied in Noord Brabant

omvat 51.000 hectaren, waar 750 agrarische bedrijven zijn gevestigd. De schade aan stallen en schuren is enorm: circa 500.000 vierkante meter aan daken moet per direct worden vervangen. In het ZLTO-gebied is het aantal schademeldingen opgelopen tot 450, met onder meer ruim 200 hectaren

vernield glas. De landbouworganisatie verwacht dat de meldingen nog het topje zijn van de ijsberg.

Maatschappelijke ontwrichting

Hans Huijbers, voorzitter van de ZLTO, vindt de opstelling van Van Dam volstrekt onterecht. ,,Het gaat om een aanzienlijk schadegebied. De schade en kosten doen zich voor in meerdere sectoren en ook bij particulieren. De gevolgen werken door op alle onderdelen van de bedrijfsvoering, zelfs tot

in afzetketens. Bedrijven kunnen ineens niet meer leveren. En qua werkgelegenheid vallen nu al de eerste gaten: 10 tot 20 procent van de werkgelegenheid in de betrokken regio is agro-gerelateerd. Het is een ramp die leidt tot maatschappelijke ontwrichting. Dan mag je in een democratie als de

onze op je overheid rekenen."

29 juni 2016

BRON: